HABERLER
Kayıt No: Hastanın Soyadı:
Kayıt Yaptırılan Şube:
Doğrulama Metni:
Captcha
Anne Kızlık Soyadı:
(İlk İki Harf)
ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR
Testin Adı:ANTİ-NÜKLEER ANTİKOR
Sinonim:ANA; FANA
Çalışma Zamanı:Hafta içi her gün
Sonuç Verme Zamanı:Aynı gün saat 18.00 (Pozitif neticeler için ertesi gün saat 18.00’de kantitatif sonuç verilmektedir)
Numune Türü:Serum
Numune Miktarı:200 µL
Numune Kabı:Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Transport Koşulları:IFA
Biyolojik Referans Aralığı:Negatif
Kullanımı:Anti -nükleer antikor (ANA) testi sistemik ve organ spesifik otoimmün hastalıklarda immünfl oresans teknikle yaygın olarak kullanılmaktadır. Rodent dokuları veya HEp-2 hücrelerinin substrat hücresi olarak kullanıldığı indirekt immünfl oresans yöntemle nükleer veya stoplazmik otuzun üzerinde farklı boyanma modeli (patern) tanımlanmıştır. Az sayıda boyanma modeli antijen spesifiktir. Farklı antikorlar benzer boyanma modelini gösterebilir. Hasta serumunda farklı otoantikorlar mevcut olduğunda boyanma modelleri birden fazla da (miks) olabilir.Kollajen doku hastalığı şüphesinde hastaya yaklaşımın ilk basamağıdır. Sistemik veya organ spesifik otoimmün hastalıkların tanısında kullanılır. Özellikle SLE, diskoid lupus erythematosus, ilaçların neden olduğu lupus erythematosus, mixed bağ dokusu hastalığı, Sjögren sendromu, skleroderma, CREST, romatoid artrit, polimyozit ve derma tomyozit gibi hastalıklarda pozitiflik gözlenir (Bk. Tablo-10, 11 ve 12).
Num. Kab. Etmeme Ned.:Hemoliz, lipemi, ikter ve kontaminasyon
Lab. Kodu:1774
Tablolar:Ayrıca, 11
Tüm sorularınız için; Soru ve Öneri Formunu Doldurunuz; form için lütfen tıklayınız...
Düzen Laboratuvarlar Grubu Fotoğraf Albümü
E-Mail Adresiniz:
| İnsan Kaynakları | Bültenler | Bize Ulaşın |   
                 Web Editörü: Dr. Özlem Aker
Copyright © 2010 - Düzen Laboratuvarlar Grubu