HABERLER
Kayıt No: Hastanın Soyadı:
Kayıt Yaptırılan Şube:
Doğrulama Metni:
Captcha
Anne Kızlık Soyadı:
(İlk İki Harf)
KOMPLEMAN C4
Testin Adı:KOMPLEMAN C4
Sinonim:C4
Çalışma Zamanı:Her gün
Sonuç Verme Zamanı:4 saat
Numune Türü:Serum, mayi
Numune Miktarı:300 µL
Numune Kabı:Kırmızı kapaklı tüp (serum), düz tüp (mayi)
Çalışma Yöntemi:Nefelometrik
Biyolojik Referans Aralığı:Serum Kord 7-23 mg/dL
Prematüre 7-23 mg/dL
<7 gün 7-25 mg/dL
7 gün-3 ay 7-30 mg/dL
4 ay-1 yaş 8-42 mg/dL
2-12 yaş 15-42 mg/dL
>12 yaş 15-50 mg/dL
Kullanımı:Akut faz reaktanlarından biridir. Kompleman sistemindeki klasik yolda yer alır. Akut inflamatuar durumlar ve malignitelerde C4 düzeyi artarken, SLE, akut glomerülonefrit, kronik hepatit, otoimmün hastalıklar, herediter anjioödem, protein kaybedilen hastalıklar ve konjenital eksiklik durumlarında serum C4 düzeyi düşebilir (Bk. Tablo-17).
Lab. Kodu:0073 (Serum), 0434 (Mayi)
Tablolar:Ayrıca, 17
Tüm sorularınız için; Soru ve Öneri Formunu Doldurunuz; form için lütfen tıklayınız...
Düzen Laboratuvarlar Grubu Fotoğraf Albümü
E-Mail Adresiniz:
| İnsan Kaynakları | Bültenler | Bize Ulaşın |   
                 Web Editörü: Dr. Özlem Aker
Copyright © 2010 - Düzen Laboratuvarlar Grubu