SEROLOJİ

100’ü aşkın parametrenin çalışıldığı bölümde ELISA, IFA, RIBA, western blot ve immuno blot yöntemleri kullanılmaktadır.

Görüntülü IFA raporları

Türkiye’de ilk defa yapılan bir uygulama ile 2006 yılından beri tüm Anti-nükleer antikor testleri raporlanırken IFA görüntüsü de beraberinde verilmektedir. Bu sayede klinisyenlere görülen patern hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olma imkanı verilmektedir.