DİJİTAL MEME TOMOSENTEZ

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen tümördür. Yaşamı boyunca yaklaşık 8 kadından biri meme kanseri olmakta, 30 kadından biri de meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bazı hızlı büyüyen nadir tümörlere rağmen, meme kanseri genel olarak başlangıç evresinde yavaş büyür. Tümörün 1cm ‘yi bulması yaklaşık 1-2 sene sürer. Bu nedenle ERKEN TANI meme kanserinden ölüm oranını azaltmak açısından çok önemlidir. Erken tanıda amaç 1cm den küçük, henüz elle muayenede hissedilemeyen tümörleri tespit etmektir. Bu amaçla tüm dünyada kanserle savaş amacıyla kurulmuş bilimsel toplulukların çoğu 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi kontrolü önermektedir.

Mamografi meme kanserinin erken yakalanmasında kullanılan en önemli tanı yöntemidir. Konvansiyonel olsun dijital olsun mamografide kullanılan yöntem, meme dokusunu sıkıştırarak iki pozisyon şeklinde filmlerinin alınmasıdır. Bu şekilde tüm meme dokusunu 2 boyutlu olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak bütün meme dokusu sadece iki kesitle değerlendirilebildiğinden, özellikle yoğun meme dokusu söz konusu olduğunda tüm dokular üst üste geldiği için kanserli doku alanı diğer dokular arasında gizlenebilir. Bu kısıtlılık nedeniyle mamografinin doğru tanı koyabilme oranı en iyi merkezlerde bile % 85 sınırında kalmaktadır.

Son yıllarda geliştirilen Dijital Tomosentez cihazı ile meme dokusu 3 boyutlu olarak taranabilmektedir. İşlem süresi 3-4 saniyede tamamlanmaktadır. Bu yöntemle değişik açılarla çok sayıda görüntü alınmakta ve bu görüntüler bilgisayar sistemiyle yeniden yapılandırılarak meme dokusu bir mm kesitler seklinde 3 boyutlu olarak değerlendirilmektedir. Böylece meme dokusunun kalınlığına göre yaklaşık 60-80 görüntü elde edilip incelenmektedir. Kesitsel düzlemde inceleme yapma olanağı, dokuların üst üste gelerek oluşturduğu yalancı negatif ve yalancı pozitif görüntülerin yarattığı olumsuz sonuçların sayısını oldukça azaltmıştır.

Dijital 2 boyutlu bir film alırken kullanılan radyasyon dozu ile 3 boyutlu mamografi de bir pozisyon film için gereken doz eşittir. 3 boyutlu meme tomosentez incelemede, 2 Boyutlu mamografilerde meme dokusundan optimal görüntüler elde edebilmek için gerekli olan kompresyon( meme dokusunun sıkıştırılması ) ihtiyacı da daha azalmaktadır. Bu nedenle hastalar mamografi çekilmesi sırasında daha az ağrı duymaktadır.

Klinik çalışmalar bütün bu özellikleri ile 3 boyutlu meme tomosentez incelemenin, meme kanserinin erken tanısında kullanılacak en değerli tanı aracı olarak dijital mamografinin yerini alması yolunda ciddi umutlar vaat etmektedir.

Dijital meme tomosentez incelemesinin avantajları;

- Meme dokusunun 3 boyutlu olarak kesitsel olarak taranmasını sağlar

-Yoğun meme dokusunun üstüste gelerek kanserli dokuyu gizlemesini engeller

-Üst üste gelen meme dokusunun oluşturabildiği yalancı pozitif görüntüleri elemine ederek özel pozisyonlarda alınan tekrar filmlerinin sayısını azaltır. Böylece gereksiz radyasyon alımını engellemiş olur. Doğru tanı koyma oranını yükselterek biyopsi ve ameliyat oranını azaltır

-Mamografi çekilmesi sırasında gerekli olan kompresyon miktarını azaltarak hastanın tetkik sırasında daha az acı duymasını sağlar.

Düzen Laboratuvarları olarak misyonumuzun en önemli unsurlarından biri hastalarımıza yararı olacak en son teknolojileri sunmaktır. Bu doğrultuda Ankara’da ilk kez kurulacak olan Dijital Meme Tomosentez Cihazı ile hastalarımızın hizmetinde olduğumuzu duyururuz.

Dijital Meme Tomosentez hakkında daha ayrıntılı bilgi için Kavaklıdere Şubemize telefonla veya şahsen başvurabilirsiniz.