KALİTE BİRİMİ

Laboratuvarımız 2004 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve Alman Akreditasyon Kurumu’nun (DAP) işbirliği ile gerçekleştirilen denetim sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2000 Standardına göre TÜRKAK tarafından Akredite edilmiş ve Türkiye’de ilk Akredite Klinik Laboratuar olma gururuna ulaşmıştır.

Kuruluşundan bu yana Uluslararası Kalite Güvencesi ile hizmet sunmayı ilke edinen laboratuvarımız ulusal akreditasyonu da hizmet kalitesinin bir göstergesi olarak benimsemeye ve sunmaya özen göstermektedir. Akreditasyon kapsamına öncelikle toplum sağlığı açısından yaygın kullanılan Genel Biyokimya ve Hemotaloji Testlerini alınmıştır.

Kasım 2006’da TS EN ISO/IEC 17025 standardının gereklerinin yanında EURACHEM / EA Guide 04/10 (Accreditation for Microbiological Laboratories) şartlarını da yerine getirerek farklı bir disiplinde kapsam genişletmeye gidilerek Mikrobiyoloji laboratuvarı da akreditasyon kapsamına dahil edilmiştir.

Akreditasyon kapsamını diğer analitik birimleri de içine alacak şekilde genişletmek, laboratuarımızın akreditasyon konusundaki hedefi olarak belirlenmiştir.

Laboratuarımızın akreditasyon kapsamına www.turkak.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.