RADYOLOJİK TETKİKLER / ULTRASONOGRAFİ ve RENKLİ DOPPLER İNCELEME BÖLÜMÜ

ULTRASONOGRAFİ VE DOPPLER BÖLÜMLERİNDE

 • Üst abdominal ultrasonografi
 • Pelvik sonografi
 • Obstetrik (gebelik) sonografi ve doppler
 • 4 Boyutlu obstetrik (gebelik) sonografi
 • Tiroid sonografi
 • Vajinal sonografi
 • Rektal sonografi
 • Skrotal sonografi
 • Kalça sonografi
 • Kranial sonografi
 • Yüzeysel doku sonografisi
 • Follikülometri
 • Vajinal follikülometri
 • Meme sonografi
 • Sonografi eşliğinde meme, tiroid işaretleme ve ince iğne aspirasyon biopsisi
 • Gebelik doppler
 • Karotis doppler
 • Renal arter doppler
 • Periferik venöz doppler
 • Periferik arter doppler

incelemeleri yapılmaktadır.

Merkezimizde Siemens Acuson S 2000, Siemens Antares, Aloka SSD 5000 model ultrasonografi ve renkli doppler cihazları bulunmaktadır. Bu cihazlarda ultrasonografideki en yeni teknoloji  programları mevcuttur. Bu programlardan bazıları şunlardır.

 

 • Spatial Compound görüntüleme: Lezyonların konturunu ve iç yapısını daha net değerlendirmemize olanak sağlar.
 • Tissue Harmonik görüntüleme ; Derin dokuların daha ayrıntılı görüntülenmesini sağlar.
 • Vascular clarıfy; Damar yapıların daha iyi görüntülenmesini sağlar.
 • Elastografi : Özellikle meme ve tiroid dokusundaki nodüler lezyonların doku yapısındaki esneme özelliğine dayanarak benign -  malign ayrımında yardımcı olan en yeni teknolojilerden biridir.
 • Fat tissue görüntüleme (FTI): Meme gibi yağdan zengin dokuların arasında tümör dokusunun görülmemesi çok sık karşılaşılan durumdur. FTI yağ dokusunun daha net değerlendirilmesini sağlayarak tümör tanısında yardımcı olmaktadır.

Tetkik yaptırmak için bize başvuran misafirlerimiz yatakta yatarken karsılarındaki monitörle yapılan tetkiki ayni anda izleyebilmekte, istedikleri taktirde bilgi alabilmektedirler.

Üst abdominal ve pelvik sonografide; karaciğer, safra kesesi, her iki böbrek, dalak ve karın içi büyük damarlar, mesane kadınlarda (rahim ve yumurtalık), erkeklerde (prostat ve seminal veziküller) incelenir.

Obstetrik ultrasonografide; erken gebeliklerde embriyo incelendiği gibi servikal kanal öncelikli olarak çalışma kapsamına alınır ve bir düşük tehdidi olup olmadığı araştırılır. Büyük gebeliklerde annenin SAT (son adet tarihi)'ine göre belirlenen fetusun yaşı, bebeğin organlarından alınan ölçümlerin verdiği hafta ile kıyaslanarak bebeğin gelişimi hakkında bilgi edinilmektedir. Bu çalışmada plasenta (eş'i) ve amnion mayide kontrol edilir. Ayrıca konjenital anomalilerin prenetal tanısında obstetrik sonografinin yeri çok önemlidir. Dikkatli bir sonografi ile;

Normal bir anatomik yapının yokluğu

Normal bir anatomik yapının kontur ve sekil, lokalizasyonundaki bozulma

Anormal bir yapının varlığı

Anormal fetal biometri

Anormal fetal hareketler tespit edilebilmektedir.

4 Boyutlu Obstetrik sonografi incelemesinde; İdeal olarak 28. gebelik haftası üzerinde bebeğin 3 boyutlu ve hareketli olarak yumuşak dokularını detaylı incelemekte kullanılır.2 boyutlu ultrasonografiye ek olarak bebeğin görüntüsünü aileye daha anlaşılır olarak gösterir fotoğraflar ve CD ile aileye verilir.

Tiroid sonografide; tiroid loblarının boyutları ve ekosu hakkında bilgi verilmekte, eğer bir patoloji var ise lokalizasyonu, yapısı ve boyutları hakkında bilgi verilmektedir. Gerekirse renkli doppler ile nodülün vaskülaritesi değerlendirilmektedir.

Rektal sonografide; Erkeklerin korkulu rüyası olan prostat kontrolleri endosonografik olarak,sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Zahmetli bir tetkik olarak düşünülen rektal endosonografisi rektal prob ile çok kısa bir sürede tamamlanarak 3 boyutlu ölçümler alınır.

Vajinal sonografide; Hastalarımızın bizden beklediği hassasiyete dikkat ederek hijyenik ortamda gerçekleştirilen bu tetkik hastalarımızı su içip sıkışma zahmetinden kurtardığı gibi rahim ve yumurtalıklar en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Yüzeyel sonografide; Parotis, karotis, boyun bölgesi, submandibular bez , aksiller bölge ve meme sonografileri yapılmaktadır.

Meme sonografide; meme parankimi incelenmektedir. Meme parankimi içinde normal anatomi dışında bir patoloji var ise bu patolojinin lokalizasyonları, yapısı ve boyutları belirlenmektedir.

Kalça sonografide; Doğumsal kalça çıkığı genel olarak 1-2/1000 oranında görülmekle birlikte displazi denen daha basit formu 1/100 oranda rastlanmaktadır. İlk 3. aylarda kalça çıkığı ve displazi tanısı konulabildiği taktirde basit bir şekilde önleyici tedavi mümkündür. İlk üç ayda kalça kemikleri yeterince gelişmediği için röntgen tanıda yetersiz kalmaktadır. Ultrasonografi ile kalça ekleminin durumu ve kıkırdak yapısı net olarak değerlendirilebilir. Bu nedenle tüm dünyada ilk 3 – 6 ayda kalça ultrasonografisi tarama tetkiki olarak kabul edilmiş olup her yeni doğana uygulanması önerilmektedir.

Kranial sonografi; Yeni doğan bebeklerde bıngıldak (fontonel) olarak bilinen kemik yapıları birleşim yeri kapanmadığı için bu bölgeden kafa içi yapıları sonografik olarak değerlendirilmektedir. Genel olarak ventriküllerin durumu intrakranial kanama veya kitle varlığı araştırılır.

DOPPLER

Merkezimizde yapılmakta olan renkli doppler ultrasonografi çalışmasında; pek çok sisteme yönelik değerlendirme yapılmaktadır.

Arteriyel ve venöz sistem doppler; Kol ve bacak arteriyel ve venöz sistemi (damarlarda oluşan pıhtı materyelleri, darlik alaları yada tam tıkanma, venöz sistem yetmezlikleri, varis oluşumları )

Renal Arter Doppler; Hipertansiyonun önemli sebeplerinden biri renal arterlerde darlık ve tıkanmadır. Doppler ile renal arterler bu yönden değerlendirilebilir.

Gebelik Doppler; Plasental yetmezlik, intrauterin gelişme geriliği yönünden

Karotis Arter ve Vertebral arter; Karotis arter ve vertebral arter sistemlerine yönelik, plak teşekkülüne bağli darlık alanları yada tam tıkanma olup olmadığı

Portal Venöz Doppler; Portal venöz sistemde pıhtı olup olmadığı

Kitle Lezyon Doppler; Meme, karin içi organları, overlerde yer alan kitle lezyonlarının habis olup olmadığı hakkında fikir verebilmektedir.

Ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ve işaretleme; Tiroid ve meme dokusu içinde palpe edilmeyen nodül ve malignite şüphesi taşıyan kitle lezyonlarından ultrasonografi rehberliğinde ince iğne ile sitolojik örnek alınmaktadır. Özellikle memede ince iğne örneklerinin yetersiz kalacağı durumlarda yine ultrasonografi rehberliğinde ucu kıvrık ince bir tel lezyona yerleştirilip bu şekilde hasta cerrahi uzmanına gönderilir. (Bu işlemler deneyimli radyoloji uzmanımız tarafından yapılmaktadır) Cerrah bu lezyonu çevre dokuyla birlikte olduğu gibi çıkarır.