EMG (ELEKTROMİYOGRAFİ)

EMG nedir?

EMG, elektromiyografinin kısaltması olup, sinir ve kasların elektriksel potansiyellerinin incelenmesine dayanan nörolojik bir inceleme yöntemidir. Elektronöromiyografi (ENMG) olarak da adlandırılır, ancak EMG teriminin kullanımı daha yaygındır. EMG tetkiki, sinir iletim çalışmaları ve kasların iğne ile incelemelerinden oluşmaktadır. Sinir iletim çalışmaları, düşük voltajlı elektrikle sinirlerin uyarılması ile yapılan bir tetkiktir. İğne EMG incelemesinde ise kasa batırılan bir iğne yardımı ile kaslar değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle bu inceleme; elektrik uyaranı ile sinirler uyarılarak ve iğne ile kaslar incelenerek yapılır. Laboratuvarımızda yapılan Repetitif (ardışık) sinir stimülasyonu ve Tek lif EMG (SFEMG) tetkikleri de, farklı tetkikler olmakla birlikte, aynı cihaz ile yapıldıkları için genellikle EMG başlığı altında yer alırlar.

Hangi hastalıklara istenir?

EMG; omuriliğin ön boynuz hücreleri (motor nöron hastalıkları), sinir kökleri (bel ve boyun fıtıkları), sinir ağları (doğumsal yada travmatik zedelenmeler), sinirler (yüz felci, sinir basıları ve zedelenmeleri, karpal tünel sendromu, polinöropati), sinir-kas kavşağı (myastenia gravis) veya kas lifleri tutuluşu (myopati) olduğu durumlarda yapılır. Bu hastalıkların bir kısmında tek başına tanı koydurmakla birlikte, bir kısmında da tanıya yardımcı olarak başka tetkiklerin yapılması için yön göstermektedir. EMG, çevresel sinir ve kas hastalıklarının tanısında yardımcıdır, beyin hastalıklarında tanı değeri yoktur.

Tetkik için hazırlık gerekir mi?

Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur, aç kalmak gerekmez. Her yaştan hastaya uygulanabilir. Önceki EMG raporları ve hastalığı için yapılmış tetkiklerin (kas enzimleri, görüntüleme) getirilmesi önemlidir. Temiz bir cilt teknik olarak bazı problemlerin çıkmasını engeller. Cilde krem sürülmemelidir. İncelenecek bölgeye göre değişmekle birlikte rahat elbiselerin giyilmesi önerilir, külotlu çorap, dar kot pantolon ile tetkike gelinmemelidir. Eğer hasta kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa (warfarin, heparin gibi), kanama bozukluğu varsa yada bulaşıcı hastalığı varsa (hepatit, AİDS vs.) hekime bildirmelidir. Kalp pili varsa inceleme sakıncalı olabilir, mutlaka hekime söylemelidir.

Nasıl yapılır?

EMG incelemesi, hekim tarafından yapılır. Teknisyen sinir iletim çalışmasına yardımcı olabilir, iğne uygulamasını mutlaka hekim yapar. Genellikle, önce elektrik uyaranı verilerek sinir iletim çalışması yapılır, ardından steril iğneler kullanılarak kaslar incelenir. İnceleme rahatsız edici ve bazen ağrılı bir inceleme olmakla birlikte, hastalar dayanılmayacak kadar ağrılı olmadığını bildirmektedirler ve tetkiki yarıda bırakan hasta sayısı yok denecek kadar azdır. EMG’de iğne aracılığı ile kaslara ilaç verilmediği için, ilaç enjeksiyonları kadar ağrılı olmamaktadır. İncelenecek bölgenin uyuşturulması pratik bir yöntem olmadığı için uygulanmaz. Kas incelemesi, iğne ile kasa girdikten sonra, kas istirahat halindeyken ve kas kasılırken yapılır. EMG standart bir tetkik değildir ve hekim bilgi ve deneyimi yardımıyla incelemeyi sınırlayarak gereksiz girişimlerden kaçınır. Bazı hastaların incelenmesinde, sadece sinir iletim çalışması ile tetkik tamamlanabilmektedir, bazen bir kas bazen de 10 kadar kas incelemesi yapılmaktadır. Tetkik süresi de, 15 dk-1 saat arasında olmak üzere hastadan hastaya değişkenlik göstermektedir. Bu süre içerisinde, hastanın mümkün olduğunca hekime yardımcı olması, incelemenin daha sağlıklı olmasını sağlayacak, gereksiz uzamaları önleyecektir. İncelemenin hastada kalıcı bir etkisi bulunmamaktadır. Tetkikten 15-30 dk. sonra, EMG sonucu bir rapor halinde verilir.

Prof.Dr. Zeki Odabaşı