KARDİYOLOJİ

Damara kateter yerleştirilmesini ve bir madde zerk edilmesini gerektirmeyen, hastada damar zedelenmesi veya doku hasarı riski olmayan, ağrısız tanı yöntemleri ile kalbinizin durumu hakkında önemli bilgiler elde edilebilir. Bu yöntemlerin başlıcaları elektrokardiyografi (EKG), eforlu EKG, Holter monitör EKG ve renkli Doppler ekokardiyografidir.

EKG (Elektrokardiyografi):

Kollara, bacaklara ve göşüse yapıştırılan elektrodlar aracılığıyıla, elektrokardiyograf denilen bir cihazla kalp dokusunun oluşturduğu elektriksel güçlerin kaydedilmesi yöntemidir. EKG ile kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir; koroner yetmezliği veya infarktüs tanısı konulabilir; kalp duvarlarında kalınlaşma ve kalp boşluklarında genişleme bulguları saptanabilir; elektronik kalp pilinin işlevleri değerlendirilebilir; bazı kalp ilaçlarının etkileri, elektrolit dengesizliği (özellikle serum potasyum eksikliği veya fazlalığı); kalp dışı hastalıkların kalbe etkileri araştırılabilir. EKG bir laboratuvar yöntemidir. EKG yorumu, hastanın yakınmaları, muayene bulguları ve diğer laboratuvar bulgularıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Treadmill Egzersiz Testi:

İstirahat sırasında görülmeyen bazı EKG değişiklikleri fizik egzersiz sırasında kalp hızı artınca ortaya çıkabilir. Testin uygulanacağı şahıs, hız ve eğimi belli bir protokole göre ayarlanan hareketli bir band üzerinde yürütülür, koşturulur. Test öncesinde, egzersiz sırasında ve dinlenme sırasında uygun zamanlarda EKG kayıtları yapılır, kan basıncı ölçülür. Egzersiz testi, göğüs ağrısının koroner yetmezlik sonucu olup olmadığını ve göğüs ağrısı olmayan hastalarda sessiz koroner yetmezliği araştırmak; egzersiz kapasitesini veya emniyetli egzersiz düzeyini belirlemek; egzersize kalp hızı ve kan basıncı yanıtını, kalbin egzersiz sırasında oluşan ritim bozukluklarını saptamak; tedavi sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılır. Koroner arter hastalığı risk faktörleri olan hastaları değerlendirmede ve koroner yetmezliği olan, infarktüs geçiren, koroner by-pass ameliyatı yapılan veya balon anjiyoplasti uygulanan hastaları izlemede sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.

Holter Monitör EKG:

Hastanın beline takılan bir kemerle taşıdığı hafif bir cihaz, 24 saat süreyle EKG kaydı yapar. Hasta bu süre içinde yürüme, koşma, trafikte araba kullanma, çalışma, yemek yeme ve seks gibi günlük aktivitelerini; uyuma ve uyanma saatlerini; fenalık hissi, bayılma, çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi yakınmalarını bir hasta günlüğüne kaydeder. Holter kayıtlarının dökümü incelenerek elektrokardiyografik bir anormalliğin gelişip gelişmediği, gelişmişse bunun hastanın yakınmaları ve günlük aktiviteleriyle ilişkisi araştırılır. Ayrıca, bu yöntemle ilaç tedavisinin, elektronik kalp pilinin veya ritim bozukluklarının tedavisi için yapılan diğer müdahalelerin, koroner by-pass ameliyatının ve balon anjiyoplastinin sonuçları değerlendirilebilir. Koroner yetmezliği olan veya infarktüs geçiren hastaların izlenmesinde önemli bir yöntemdir. Holter monitör EKG, treadmill egzersiz testinin uygulanamadığı yüksek riskli veya fiziksel özürlü hastalarda da uygulanabilir. Son yıllarda komputer teknolojisindeki gelişmeler Holter monitör EKG'nin tanısal değerini daha da artırmıştır.

Düzen Laboratuar Grubu Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek sürekli olarak hizmet kalitesini artırmayı amaç ve ilke edinmiştir.

Laboratuarımızda NorthEast Monitoring Inc. marka LX Pro en üst versiyon yazılım ile birlikte DR200 model kaydedici ünitesi kullanılmaktadır.

NorthEast Monitoring Inc. şirketinin 2007 yılı Nisan ayında piyasaya çıkartmış olduğu DR200/HE model cihaz, Holter endüstrisinde bir ilk olan hem Ritim hemde event (olay) kaydedici kombine sistem, 14 gün kayıt süreli ve 70gr. ağrlığında olan kaydedici tüm dünya ile aynı anda ülkemizde ve bizde kullanılmaktadır.

Laboratuarımızda kullanılan Holter sisteminin kaydedicileri endüstrinin ilk 14-günlük Holter + Event kayıt cihazı kombinasyonudur.

****************************************************************************

 • FDA ve CE belgelerine sahiptir.
 • EC-38 standardını karşılar

ANSI/AAMI ED38-1994 “Ambulatuar Elektro-kardiyograflar.” ın uygulanan bölümlerini karşılar.

 • 14 günlük Holter özelliği kardiyak vakalarını yakalar.

Etkin düşük-güç tasarımı ve sağlam LX Analiz yazılımı şimdi hasta etkileşimi veya otomatik-tetikleme deteksiyonuna bağlı kalma ihtiyacı olmadan sık olmayan kardiyak vakaları yakalamak için 14-günlük bir periyot üzerinde Holter-modu içinde

DR200/HE’yi kullanmayı mümkün kılmaktadır.

 • Ergonomik tasarım

Büyük, kolay görünür LCD (likit kristal ekran), yumuşak-tuşlar ve çok basit kullanıcı arabirimi ünitenin kullanımını olağanüstü kolaylaştırır.

 • Kanıtlanmış güvenilirlik

Dünya genelinde kullanılan güvenilir platformu üzerine inşa edilmiş binlerce Holter ünitesi vardır. Her ünite içine gerçek dünya deneyimi tasarlanmıştır.

 • Holter ve Event telafilerini maksimize eder

Sistemimiz büronuzun Holter ve Event için izin verilen tüm CPT (Mevcut Usul Hukuku Terminolojisi) bileşenleri için rambursmanlar [geri iadeler] “elde etmesine” imkan verir. Çıkarılabilir dijital depolama belleği (kompakt flash) bir sonraki hastaya ünitenin yeniden hızlı bir şekilde uygulanmasına imkan verir.

 • Düşük maliyetli, muhafazalı kablolar insan eliyle yapılan işlemi azaltır

Muhafazalı kablolar daha iyi sinyal entegresine ve gürültü muafiyetine imkan verir. Kablolarımız dikkatle muhafaza içine alınmıştır empedans uyumu yapılmıştır ve piyasadaki herhangi diğer kablodan daha iyi SNR sağlar. Düşük maliyetli kablolar toplam mülkiyet maliyetini düşürür.

 • Pacemaker [kalp pili] tespit standardı

Sinyal hassasiyeti için aşağıdaki çelişen gereksinimler (geniş bant genişliği ve yüksek numune oranı) ve uzun pil ömrü en doğru diyagnostik bilgiler sağlamak için kendine has bir şekilde tasarlanmıştır.

 • Yabancı dil arabirimleri

Değişik hasta nüfusuna uymak için, her bir üniteye birden fazla yabancı dil programlanmıştır.

 • Sanayide önde gelen 3-yıllık garanti

Bu üniteler son derece uzu süre dayanmak için imal edilmiştir. İade oranımızın - ve bu da yatırımınıza daha fazla değer katmak için 5 veya daha fazla uzatılmıştır.

 • İyi kalite kayıt döngüsünü en iyi duruma getirir

Uygulamadan önce LCD üzerinde pil durumunu ve asma kalitesini, tarih ve Hasta kimliğini kontrol eder. Hasta kimliği bellek kartı üzerinde kodlandığı için hasta verileri ile karışmaz.

 • Tamamen dijital kayıt

Baştan sona, servis ömrünü artıran ve toplam mülkiyet maliyetini azaltan güvenilir dijital teknoloji kullanılır.

Pre Event Sec - bir vaka öncesi hafızaya alınan zamanını ayarlar

Post Event Sec - bir vaka sonrası hafızaya alınan zamanın ayarlar

Max Events - kayda alınan maksimum vaka sayısını düzenler ve otomatik olarak her vaka için kayıt fasılasını ayarlar

Channels - 1 - veya 2- kanal kaydı için modu düzenler

Non-volatile memory - pil gücü bitse bile vakaları hafızaya alır  

 • Kanıtlanmış güvenilirlik

Tüm DR200 serileri dünya genelinde binlerce ünitesi kullanılmaktadır. Gerçek dünya deneyimi her ünite için tasarlanmıştır.

 • Vaka rambursmanlarını maksimize eder

Sistemimiz laboratuarımızın semptom kardiyak vaka monitörü öncesi ve sonrası için tüm uygulanabilir CPT (Mevcut Usul Hukuku Terminolojisi) kodları “elde etmesine” imkan verir.

 • Muhafazalı kablolar ile insan eliyle yapılan işlemi azaltır

Muhafazalı kablolar daha iyi sinyal entegresi ve gürültü bağışıklığı sağlar. Patenti beklenen bir teknik 3ncü bağlantı kablosunu elemine eder ve yüksek kalite, 1-kanal veriler sağlar. Kablolarımız tamamen muhafazalıdır ve piyasadaki herhangi bir kablodan daha iyi 6-10 dB SNR sağlamak için empedans uygundur. Çok az elektrot ile, uygulanması diğer herhangi bir event kablosundan çok daha kolaydır.

 • Pacemaker [kalp pili] tespit standardı

Sinyal hassasiyeti için aşağıdaki çelişen gereksinimler (geniş bant genişliği ve yüksek numune oranı) ve uzun pil ömrü en doğru diyagnostik bilgiler sağlamak için kendine has bir şekilde tasarlanmıştır.

 • Otomatik tespit ve SMS (Akıllı Mod Vaka [Olay] Seçimi)

Olaylar otomatik olarak tespit edilir ve olayın kaydı otomatik olarak başlar.

Olay öncesi ve sonrası veriler düzenleme-ayar değerlerine göre kaydedilir. Otomatik tespit, olayları teşhis etmek için bir hasta için ihtiyacı ortadan kaldırır. Akıllı Mod Olay Seçimi her tip aritmi için (bradikardiya, taşikardiya, poz, atriyal fibrilasyon) en iyi numuneyi programlanabilen olay penceresi içinden otomatik olarak seçer.

 • İyi kalite kayıt döngülerini maksimize eder

Uygulamadan önce LCD üzerinde pil durumunu ve asma kalitesini, tarih ve Hasta kimliğini kontrol eder. Hasta kimliği bellek kartı üzerinde kodlandığı için hasta verileri ile karışmaz.

 • Tamamen dijital kayıt

Baştan sona, servis ömrünü artıran ve toplam mülkiyet maliyetini azaltan güvenilir dijital teknoloji kullanılır.

DR200 yüksek kalite bir araştırma ve klinik değerlendirme olanağı sağlar. Cihaz 13 kanal veri kaydeder. Kayıt esnasında hiçbir kısa yol kullanılmaz. Sistemimiz standart olmayan Holter lead birleştirmelerden aritmetik olarak türetilen veya yeniden inşa edilen veriler kullanmaz. Bu kestirmeden gidiş metotları normal kalp atışları için doğru verileri yakalayabilir, ancak resim hemen hemen tüm ilgi morfolojileri için önemli ölçüde bozulur.

DR200 devamlı olarak tüm lead’leri her numune için 12 bitlik bir çözünürlükte kaydeder. Birçok kilit özellik kayıt cihazlarımızı bugün endüstride kalite ve teknoloji lideri yapmaktadır.

 • EQD - Geliştirilmiş QRS Teşhis plus mülkiyet algoritmaları, otomatik olarak ve doğru olarak karakterize edilen kalp atışlarının daha yüksek bir yüzdesi demektir.
 • ATC - Adapte Edilebilen Şablon Yapışı, manual müdahale ihtiyacını azaltacak şekilde, geniş bir kardiyak morfolojilerine bir seri şablon uydurur.
 • Compact db yapısı - Doğruluktan ödün vermeyen, yani LX Analiz yazılımına daha hızlı yükleme zamanı demek olan, en iyi hale getirilmiş ve etkili veritabanı yapısı
 • CMA - Katsayı Uygun Algoritmalar diğer ürünlerden daha hızlı çalışır ve verileri yeniden analiz etmek için daha az zaman alır.
 • ASTAT - Otomatik ST segment Analiz Aracı işaretleyicileri düzenler, tüm kanallar üzerinde ST segmentini ölçer, ortalama ve ana hat değerlerin yerini belirler, bilgisayar destekli olay seçimi ile olayların altını çizer.
 • Spektral analizler -- Zaman ilgi alanı içinde kolayca teşhis edilemeyen kritik teşhisle ilgili bilgileri açıklar.
 • 3 boyutlu çizimleri ve yazılım kaliperleri ile birlikte detaylı ST/QT ölçümleri de içerir.
 • Tam açıklama -- Klinik çalışmalar yanı sıra, değişik raporlar ve rambursmanları için bu görüntüyü sağlar.
 • SCCB - Yazılım Kontrollü Kanal Bloklama iyi verileri engelleyen yapay olguları elemine etmek için ekran içindeki herhangi bir kanalı (kanalları) bloklayabilir.
 • Natural drag ‘n drop motifi kolay, sezgisel grafik kullanıcı arabirimi sağlar. LX Analiz Yazılımı, kalp atışı, sayfa, trend veya tüm görüntülemeden çabucak doğru içeriğe denebilir; hepsi sadece bir klikle yapılabilir.
 • Kullanıcı-isteğine uyarlanmış raporlar

İsteğe göre uyarlanmış raporlar ihtiyaçlarınıza uyar, örneğin, temas kurma bilgileri, diyagnostik şartlar, morfolojik şartlar, kilit ifadeler ve benzerleri.

Ekokardiyografi:

Hızlı teknolojik gelişmeler, görüntü kalitesi yüksek cihazların geliştirilmesi, spektral Doppler ve renkli akım Doppler teknikleri sayesinde ekokardiyografi, çoğu kalp hastalığında seçkin ve öncelikli bir tanı yöntemi durumuna gelmiştir. Ekokardiyografik inceleme, hasta için herhangi bir risk olmaksızın, yüksek frekanslı ses dalgalaryndan yararlanılarak yapılır. Elektrik akımı geçtiği zaman titreşen bir kristalden vücuda yayılan ses dalgalarının küçük bir kısmı kalbin farklı yoğunluktaki dokularının temas yüzeylerinden veya alyuvarlardan yansır. Ekranda oluşan görüntünün her bir noktası, bu yansıyan ses dalgalarının, kristalden geçerken oluşturduğu elektrik akımı sonucudur. Ekokardiyografi ile kalbin boyutlarını, duvar kalınlıklarını ölçmek, kalbin kasılmasını değerlendirmek; kalp kapaklarını, kalp boşluklarını ayıran bölmeleri, kalpten çıkan damarları, kalbin kitle ve tümörlerini, kalbi saran zarlar arasında sıvı toplanmasını görüntülemek; kalp kapaklarının darlık, yetmezlik ve diğer anormalliklerini ve protez kapakların durumunu araştırmak ; kalbin kan akım hızlarını ve basınç ölçümlerini yapmak mümkün olmaktadır.

Ambulatuvar Kan Basıncı Monitörü:

Hastanın beline takılan bir kemerle taşınan hafif bir monitör, kola sarılan bir manşonu belli aralıklarla ( genellikle gündüz saatlerinde 15-30 dakikada, gece saatlerinde 30-60 dakikada bir ) şişirerek kan basıncı ölçümlerini yapar, sonuçları kaydeder. Cihaz, aynı zamanda hatalı ölçümleri elimine eder, değerlendirmeye uygun kan basıncı değerlerinin yirmi dört saat, gündüz ve gece ortalamalarını hesaplar. Yirmi dört saat takılı kaldıktan sonra hastadan alınan monitörün hafızasındaki bilgilerin bir bilgisayar aracılığıyla yapılan dökümü incelenir. Bazı hastalar hastane veya muayenehaneye gittiklerinde hekim veya bir başka sağlık personeli kan basınçlarını ölçerken, farkında olsalar da olmasalar da heyecanlanırlar, kan basınçları olduğundan yüksek bulunur. " Beyaz gömlek hipertansiyonu " denilen bu durum, hatalı hipertansiyon tanısına, gereksiz , hatta bazen hasta için zararlı tedavilere neden olabilir. Bu nedenle kalp, böbrek, göz ve beyin gibi organlarında hipertansiyona bağlı olabilecek bozuklukları olmayan, fakat kan basynçları yüksek hastalarda beyaz gömlek hipertansiyonunu ekarte etmek için ambulatuvar kan basıncı takibi gereklidir. Bu yöntem, tansiyon ilaçlarına dirençli kan basıncı yüksekliği olan hastaların, hipertansiyonu tedavi için kullanılan ilaçlarla kan basınçları normalin de altına düşen hastaların, hipertansiyonu ataklar halinde olan hastaların veya uyku sırasında kan basıncı durumu araştırılacak hastaların değerlendirilmesinde de yararlıdır.