SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ

Solunum fonksiyon testleri, akciğerlerin hava hacim ve hızlarını ölçen bir testtir. Gögüs duvarı hareketlerini veya akciğer ekspansiyonunu kısıtlayan hastalıklarda akciğer hacimlerinde azalma, hava yollarında daralma yapan hastalıklarda hava akım hızlarında azalma meydana gelir. Solunum fonksiyon testleri ile şahısta subjektif yakınma belirginleşmeden önce bile patolojik değişiklikler saptanabilmektedir.

Solunum fonksiyon testlerinin uygulandığı durumlar:

  • Nefes darlığı, hışırtılı solunum, uzamış öksürük sebebini araştırmak,
  • Muayene bulguları ve akciğer grafisine göre kuşkulanılan tanıyı desteklemek,
  • Göğse ait doğumsal ya da sonradan gelişen deformasyonların solunuma etkisini araştırmak,
  • Teşhis edilmiş KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), astım, kalp yetmezliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyirinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi,
  • Solunum sistemi hastalığına bağlı iş gücü kaybının değerlendirilmesi,
  • Sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler gibi akciğer hastalığı yönünden risk taşıyan kişi ve grupların taranması,
  • Genel anestezi ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli tedbirlerin alınması,

BRONKODİLATASYON TESTİ

Hava yolu obstrüksiyonu bulunan olgularda kısa etkili bronkodilatör ilaçlarla ortaya çıkan bronkodilatasyonun spirometrik yöntemler ile gösterilmesine dayanan bronkodilatasyon testi laboratuvarımızda uygulanmaktadır. Bronkodilatatöre cevap genellikle 1. saniye zorlu ekspiratuar volümde (FEV1) meydana gelen artış ile ölçülür ve değişik ilaçlar bu cevabı oluşturabilir. Bronkodilatatör cevabın derecesi hava yolu hastalığının astım ile kronik bronşit arasındaki ayrımını yapmada yararlıdır.

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNİN YAPILIŞI

Test sırasında hasta oturur pozisyondadır. Teste başlamadan önce hastaya işlem sırasıyla anlatılır, ardından plastik bir mandal ile burun delikleri kapatılarak tüm nefesi ağızdan alması söylenir, böylece burundan soluk alıp vermesi engellenir. Hasta cihazın ucunda bulunan ve sadece kendisinin kullanacağı tek kullanımlık karton bir ağızlıktan rahat bir şekilde nefes alıp verir, bu şekilde test başlamış olur.

Test üç aşamadan oluşmaktadır: Testi yapan hekim ya da teknisyen, hastaya öncelikle normal nefes alıp vermesini ve ardından kuvvetli ve derin bir nefes alıp hızla boşaltılmasını söyler. Bu işlem yaklaşık dört defa tekrarlanır. Son aşamada hastaya koşup da yorulmuş gibi hızlı ve derin nefes alıp vermesi söylenir. Test sonucu, bu yapılan manevralar tamamlandıktan hemen sonra alınır ve sonuçlar göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilir.