RADYOLOJİK TETKİKLER / KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRİ

İNVİVO (Görüntüleme) ÜNİTEMİZ KEMİK MİNERAL DANSİTOMETRİ BÖLÜMÜNDE

  • Spine ap
  • Spine ap / lateral
  • Sağ / sol femur
  • Sağ / sol ön kol
  • Tüm vücut ( BMI )
  • Metamorfometri

çekimleri yapılmaktadır. Merkezimizde kemik mineral ölçümleri için Hologic Horizon QDR A marka cihazı kullanılarak yapılmaktadır.

Bel ve kalça bölgeleri trabeküler kemiklerden yoğun olup kalsiyum kaybının başladığı birinci bölgelerdir. Ancak bel bölgesindeki kireçlenmeler ve yaşlılığın getirdiği dejeneratif değişiklikler değerleri yalancı olarak yüksek gösterebilmektedir. Cihazımızın hastanın pozisyonunu değiştirmeden lateral çekim yapabilme imkânının olması sayesinde ve BMD değerlerini rölatif olarak yükselten unsurları ortadan kaldırmakta ve daha sağlıklı bilgi verebilmektedir.

Hastadan elde edilen BMD değerleri kendi cinsinden 30 yaş grubu (T score) ile kendi yaş grubuna göre (Z score) değerlerini mukayese edebilmekte ve normalden ne kadar sapma olduğunu gösterebilmektedir.

Bel, kalça ve kol gibi spesifik bölgelerin çekimi yanı sıra tüm vücut çekimi de yapılabilmektedir. Tüm vücut çekimlerinde kemik yoğunluğu hakkında bilgi total olarak verilmektedir. Ayrıca bu çekimin en büyük özelliği vücudun kemik, kas ve yağ oranlarını ayrı ayrı verebilmesidir. Bu sayede kilo ve yağ miktarı olarak hangi sınırlarda yer aldığımızı öğrenerek ideal kiloya ulaþabilmek için gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Şimdiye kadar olan çalışmalar omurga düzeyinde lumbal vertebralarda yapılmış ve kalsiyum miktarları araştırılmıştır. Merkezimizde gerçekleştirilen metamorfometri çekimi sayesinde lumbal vertebraların BMD değerleri belirlenmesinin yanı sıra (lumbal ve thorakal vertebraların), (bel ve sırt omurlarının ) yükseklikleri hakkında bilgi verilmekte ve kırıklar sonucu meydana gelen yükseklik kayıplarını belirleyebilmektedir

Merkezimizdeki bu bölümün en önemli özelliklerinden biride önceki çekimlerle yeni çekimin aynı anda ekrana gelmesi ve böylelikle analiz çizgilerinin aynı yerlerden geçirebilmesidir. Böylelikle sağlıklı bir kıyaslama yapılması ve görüntüsel değişikliklerin izlenebilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca daha önce yapılmış tüm çalışmalarla arasındaki değişiklikler (+) veya (-) yönde % olarak verilmekte yani alınan tedavinin işe yarayıp yaramadığını göstermekte ve günden güne kemiklerdeki değişimleri belirleyebilmekteyiz

Bu gün için hiçbir şikâyetimiz olmasa bile ileri yaşlardaki hayatımızın kaliteli bir şekilde devam etmesini istiyor iseniz bu günden kemiklerinizin durumu hakkında hiç bir ön hazırlık istemeyen zahmetsiz, oldukça keyifli bir çekim yaptırarak bilgi edinebilirsiniz.