RÖNTGEN BÖLÜMÜ

CR (Bilgisayarlı radyoloji)

  • Direk Grafiler
  • İntravenöz Pyelografi tetkiki
  • İnce barsak pasaj grafisi
  • Histerosalpingo grafi (İlgili hekim beraberliğinde)
  • PACS ( Dijital görüntü arşivleme sistemi )

Direk grafilerde; akciğer, sinüs, DÜS; el bilek, ayak vb. tüm bölgelerin çekimleri çeşitli pozisyonlarda alınmakta ve dijital ortamda değerlendirilmektedir. Doz ve kontrast değişiklikleri dijital sistemde kolaylıkla değiştirilebilir ve bu sayede hastaya tekrar film çekilmesi minimal düzeye indirilir.

PACS sistemimizde dijital görüntüler yaklaşık 2 yıl saklanmaktadır. Böylece takip gerektiren hastalardaki değişiklikler kolayca saptanmaktadır. Ayrıca hastanın filmleri yanında taşıması zahmetinden kurtarması nedeniyle PACS son derecede pratik ve yararlı bir arşivleme sistemidir.

İntravenöz Pyelografi tetkikinde kullanılan kontrast maddeye karşı alerji %0.5 sıklıkta meydana gelebilmektedir. İlaç alerjisine karşın alınması gereken tüm önlemler önceden hazırlanmış olup bu tetkik doktor ve teknisyen beraberliğinde çekilmektedir.