RADYOLOJİK TETKİKLER / DİJİTAL MAMOGRAFİ ve MEME TOMOSENTEZ

MAMOGRAFİ NEDİR? (BROŞÜR)

 • Digital mammografi
 • Sterotaksik ince iğne meme işaretleme çalışması
 • PACS (Dijital görüntü arşivleme sistemi)

Sistemimiz

 • Hologic Selenia Dimensions
 • FDA onayı almış ABD de ticari kullanım hakkı bulunan ilk ve tek tomosentez cihazıdır.
 • Yüksek çözünürlü digital mamografide Avrupa ve Amerika ‘da olduğu gibi ülkemizdeki üniversitelerde de sıklıkla tercih edilen markadır.
 • Radyasyon dozu benzerlerine göre düşüktür .(Bir pozisyon için 0,7-1 mGry)
 • Çekim süresi dolayısıyla da memenin sıkıştırılmış bir şekilde kaldığı süre kısadır (maksimum 5 sn )

Uzman Kadromuz

 • Mamografi konusunda uzun yıllar deneyimli ABD de bu konuda üst eğitim almış kadromuz
 • Yurtdışı ve yurtiçi mamografi eğitim aktiviteleri izlenmektedir.
 • Dijital mamografi ve özellikle tomosentez konusundaki çalışmalar başlangıcından itibaren yakından takip edilmiştir ve edilmektedir.
 • Teknisyen kadromuz yurtdışı sertifikalı ve en az 8 yıl mamografi deneyimi olan elemanlardır.

Ferde Yönelik Hizmet anlayışı

 • Maliyetten kaçınmadan
 • Mümkün olan en yeni teknolojiyi
 • Bilerek ve etkin kullanmak
 • Her birey eski verileriyle karşılaştırılarak takip edilir, takip esnasında özlük hakları akredite bir laboratuarın gerektirdiği korunmaktadır.
 • Verileriniz sizin izininizle dijital ortamda istediğiniz hekim ve veya kurumla paylaşılabilir.

PACS Sistemi

Görüntülü arşiv sistemimiz sayesinde filmleriniz en az 2 yıl dijital arşivimizde saklanmaktadır. Bu şekilde eski ve yeni film ve mamografileriniz aynı anda değerlendirilerek meme dokunuzdaki en küçük değişiklik dikkate alınır ve tanı ve takibiniz bu doğrultuda yapılır.

Mamografi çekim tekniği konvansiyonel mamografi ile aynıdır. Rutin olarak her iki memenin CC (cranio – caudal) ve MLO (mediolateral oblik) pozisyonlarda grafileri alınır. Çekim odasında bulunan teknisyene ait bilgisayarlı çalışma ünitesinde alınan grafiler birkaç dakika içinde görüntülenir. Bu şekilde hastanın fazla beklemesine ihtiyaç kalmadan filmlerin pozisyonu ve teknik faktörler değerlendirilir . Hastanın görüntüleri DİCOM aracılığı ile doktor odasındaki çalışma istasyonuna ve PACS'e (görüntü arşivleme sistemi) gönderilir. Çalışma istasyonu görüntüleri bire bir büyütebilme, contrast değişiklikler yapabilme ve mikrokalsifikasyonların daha iyi görüntülenebilmesi için değişik teknik özelliklere sahiptir. Uzman doktor çalışma istasyonunda filmleri ayrıntılı olarak değerlendirir. Gerekli görürse özel pozisyonlarda grafi ister (ML, Spot Kompresyon gibi). Aksi takdirde hastanın çekimi işlemleri sonlandırılır.

Digital Mamografi ünitesinde lezyon işaretleme yoluyla biopsi uygulamaları için gerekli donanım mevcuttur. İşaretleme işlemleri konvansiyonel mamografi cihazından çok daha hızlı ve çabuk bir şekilde yapılabilir.

Meme Kanserine İlişkin Broşürümüzü İndirmek İçin Tıklayınız!