CORE LABORATUVARI (RUTİN BİYOKİMYA, HEMATOLOJİ ve KOAGULASYON)

CORE-LABORATUVAR

Tunus Caddesi Merkez Bina zemin katta lokalize olan ve Biyokimya, Koagülasyon, İmmünoassay testlerinin bir arada çalışılmakta olduğu CORE-LABORATUVAR olarak adlandırdığımız birimde kan, idrar, beyin-omurilik sıvısı ve diğer vucut sıvılarında, proteinler, lipitler, enzimler, karbohidrat metabolizması ile ilgili testler, elektrolitler, tüm koagülasyon testleri, tiroid hormonları, fertilite hormonları, terapötik ilaç düzeyleri, tümör belirteçleri, hepatit testleri ve HIV testinin de yer aldığı 150’ye yakın parametre, en son teknoloji ürünü otoanalizörlerle çalışılmaktadır. Core-Laboratuvar Kapsamında bulunan Biyokimya ve Numune Ayırma Saklama alt birimleri Türkak tarafından ISO 17025 standardına göre akreditedir. Bölüme günlük ortalama 600 civarında numune gelmekte ve bu numunelerden yaklaşık 1500-2000 test çalışılmaktadır. CORE-LABORATUVAR’da grup çalışması olan yalnızca birkaç parametre dışında bölüme ulaşan numunelerin sonuçları en geç 3 saat içerisinde rapor edilmeye hazır hale gelmektedir. Bu birimin yapılanmasındaki amaç; hızlı ve güvenilir sonuç üretmek, örnek stabilitesi ve güvenliğinin sağlanması (örneğin bölünmeden ve aktarılmadan barkodlu primer tüplerden çalışılması), kaynakların verimli kullanılmasıdır. Hasta ve hekimlerimizin hızlı sonuç alma talepleri sonucunda laboratuarımızda yeni bir oluşuma gidilmiş ve bu birim oluşturulmuştur.

Çalışılan testlerin tamamına yakını bir ya da daha fazla eksternal kalite kontrol programına dahildir.

Bu birimde mesai saatleri içerisinde 5-6 operatör çalışmaktadır. Tatil ve Pazar günleri de çalışmakta olan birimimizde bir operatör nöbetçi olarak kalmaktadır.

Birim Teknik Sorumlusu Biyolog Recep ORTANCIL

Birim Sorumlusu Biyokimya Uzmanı Dr. Çağatay KUNDAK

CBC-HEMATOLOJİ İDRAR ANALİZLERİ

Tunus Caddesi Merkez Binada zemin katta lokalize olan birimimizde başta Tam Kan Sayımı, Periferik Yayma İncelemesi, Eritrosit Sedimentasyon Hızı ve Tam İdrar Tahlili yapılmaktadır.

Bunlardan başka birimde yapılan testler arasında Kan grubu, Trombosit ve Retikülosit sayımı, Lupus hücreleri araştırması, Lökosit alkalen fosfotaz, Nasal smear değerlendirmesi, Oraklaşma testi, Methemoglobin, İdrarda Gebelik testi, Gaitada ve idrarda redüktan madde, gaitada sterkobilinojen, Vücut sıvılarında eritrosit ve lökosit sayımı, Ham testi, Ozmotik frajilite testi, Sükroz hemoliz testi, Agregometre ile Trombosit fonksiyon testleri ve Ristosetin kofaktör aktivitesi sayılabilir.

Birimimizde yapılan testlere ek olarak, gerektiğinde danışman hemotoloğumuz tarafından periferik yayma incelemesi, kemik iliği preparatları incelemesi ve hematoloji konsültasyonu hizmeti verilmektedir.

Tam kan sayımı için 27 parametreli tam otomatize kan sayım sistemi kullanılmakta, patolojik bulgu içerme olasılığı olan periferik yaymalar mikroskopik olarak değerlendirilmektedir. Sonuçlarımızın kalitesi internal ve eksternal kalite kontrol (CAP) programları ile takip edilmektedir.

Bu birimde yapılan Tam Kan Sayımı ve Periferik Yayma Testleri ISO 17025 standartına göre akreditedir.

İdrarda gebelik testi ve kan grubu neticeleri, numunenin bölüme ulaşmasından sonra 15 dk içerisinde, tam idrar tahlili ve tam kan sayımı neticeleri ise en geç bir saat içerisinde rapor edilmeye hazır hale gelmektedir. Eritrosit sedimantasyon hızı çalışması otomatize sistem kullanılarak yapılmakta, bu sistem ile 1 saatlik ESR neticesi 30 dakikada elde edilmektedir.

Bu birimde mesai saatleri içerisinde 4 operatör çalışmaktadır. Tatil ve Pazar günleri de çalışmakta olan birimimizde bir operatör nöbetçi kalmaktadır.

Birim Teknik Sorumlusu Ecz. Ayhan ÖĞÜT

Birim Sorumlusu Dr. Çağatay KUNDAK

Birim Konsültanı Doç Dr. Vahide ZAMANİ

PROTEİN BİYOKİMYASI BÖLÜMÜ

Bu birimimizde nefelometri, elektroforez, HPLC ve radyal immunodiffüzyon teknikleri ile, serum, idrar, beyin-omurilik sıvısı ve diğer vucut sıvılarında bulunan spesifik proteinlerin analizine yönelik testler yapılmaktadır.

Birimde 40’ı aşkın parametreye ait günde yaklaşık 200 test çalışılmaktadır. Nefelometrik analiz sonuçları birkaç istisna dışında en geç iki saat içerisinde hazır hale gelmektedir. Radyo immunodiffüzyon tekniği ile çalışılan testlerin sonuçları teknik gereği 3 gün sonra rapor edilmektedir. Günlük çalışılan protein, lipid, LDH izoenzim elektroforezi, serum immunofiksasyon elektroforezi, hemoglobin elektroforezi, HPLC ile beta-talasemi ve hemoglobinopati taraması sonuçları numunenin birime öğleye kadar ulaşması durumunda aynı gün içerisinde verilmektedir. İdrar ve beyin omurilik sıvılarında yapılan immunofiksasyon elektroforezi çalışmaları ile ALP izoenzim elektroforezi sonuçları en geç üç gün içinde rapor edilmektedir.

Bütün immunofiksasyon elektroforezi, ALP izoenzim elektroforezi sonuçları ile dikkat çeken patolojik özellik taşıyan diğer elektroforez sonuçları yorumlu olarak rapor edilmektedir.

Laboratuvarımız birçok hekim tarafından referans laboratuvar olarak kabul edildiğinden, protein biyokimyası bölümünde çalışılan numunelerin büyük bir kısmı üniversite ve ihtisas hastaneleri ile Ankara dışındaki laboratuvarlardan gelmektedir.

Bu birimde mesai saatleri içerisinde 3-4 operatör çalışmaktadır. Birimimiz Tatil ve Pazar günleri çalışmamaktadır.

Birim Teknik Sorumlusu Biyolog Recep ORTANCIL

Birim Sorumlusu Biyokimya Uzmanı Dr. Çağatay KUNDAK