ÖZEL KİMYA

Gelişmiş teknik ekipman ve yüksek tecrübe gerektiren testlerin yapıldığı özel bir bölümdür. Nörohormonlar ve atılım ürünleri, çeşitli vitamin ve ilaç düzeyleri, amino asitler, bazı osteoporoz markerları ve homosistein gibi parametreler HPLC cihazları ile çalışılmaktadır. Atomik absorbsiyon spektrometresi (AAS) ise FIAS ve Zeeman fırınları kullanılarak her türlü metal analizinin, kan, serum, idrar, saç ve biyopsi materyali gibi biyolojik örneklerde çalışılmasını sağlamaktadır.

İşyeri taramaları bölümün uzmanlık alanlarından biridir. Fenol, hippürik asit, metilhippürik asit, mandelik asit, 2,5-hegzandion, TCA ve TCE gibi testler rutin çalışma programında yer almaktadır. Bu testlerle ilgili raporlama sırasında maruz kalınan maddeler ait özel referans aralıkları da verilmektedir. Ayrıca istenirse çalışma ortamındaki bölümlere göre değerlendirme de tarafımızca yapılmakta, sonuçlar daha önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak verilmektedir.