MONKEYPOX (MPX) İÇİN DSÖ AÇIKLAMASI ve TANI TESTİ

DSÖ’nün 23 Haziran'da gerçekleştirilen Uluslararası Sağlık Tüzüğü Acil Durum Komitesi toplantısında, monkeypox’un Uluslararası Önemi Haiz Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan edilmeyeceği duyuruldu.

DSÖ web sitesinde yayınlanan toplantı notlarında bu kararı veren DSÖ değil, DSÖ'ye tavsiyede bulunan bağımsız bir uzmanlar komitesi olduğu belirtilmiştir. Komitenin kararının arkasındaki gerekçeler de aşağıdaki şekilde açıklanmıştır; uluslararası olan salgından etkilenen bazı (endemik olmayan) ülkelerde salgın yatay seyrediyor ve aşağı yönlü eğilimler göstermektedir ve hastalıktan etkilenen gruplar açısından mahremiyet, ayrımcılık, fiziksel ve müdahaleyi de engelleyebilecek, damgalanma ve insan haklarının ihlali potansiyeli göz önünde bulundurulmalıdır.

Tek veya az sayıda vakanın ardından bir salgında "nokta kaynaklardan" biri ile temas eden birincil bir enfeksiyon dalgası görürsünüz. Bunu daha sonra başka bir ikincil enfeksiyon dalgası takip eder. Enfeksiyonun seri aralığına ve kuluçka süresine bağlı olarak, bu dalgalar birleşebilir veya salgının düzleştiği veya geriliyor olabileceği gibi yanlış bir yoruma neden olabilir. Dolayısıyla DSÖ’ye görüş bildiren uzmanların plato/düşüş düşüncesi aşırı iyimser olabilir.

Bu nedenle DSÖ duyurusuna rağmen, halk sağlığı riskinin daha kapsamlı bir değerlendirmesi için hızla daha fazla bilgi edinmeye ihtiyaç vardır: bulaşma yolları; tam klinik görünüm; bulaşıcı dönem; rezervuar türleri ve ters zoonoz potansiyeli, aşılara ve antivirallere erişim ve bunların insanlarda etkinliği netleşmelidir.

Nihayetinde, PHEIC'in ilan edilip edilmemesi mevcut salgın üzerinde büyük bir etki yaratmamıştır. Az ya da çok vakası olan ülkeler zaten sorunu kontrol etmek için adımlar atmakta ve korunma önlemleri için çözümler geliştirmektedirler. Bu salgın, bulaşıcı hastalıklara karşı ortak kırılganlığımızın, Covid ve Monkeypox gibi gelecekteki enfeksiyonların önlenmesi için uluslararası işbirliğinin önemini hatırlatıcısıdır. Ülkeler koordineli bir şekilde hareket etmek için resmi bir açıklamayı beklemek zorunda değil. Virüs yayılmaya devam ederken, tüm ülkeler adım atmalı, hazırlıklarını birleştirmeli ve sınırlı kapasiteye sahip olanlara yardım etmelidir. Vakaların tespit edildiği durumlarda, gelişmiş hastalık sürveyansı çalışmaları, temaslı takibi ve kendi kendine izolasyon gibi hızlı halk sağlığı müdahaleleri çok önemli olacaktır.

Dünya, son iki yılın hatalarını tekrarlamamalı. Yüksek gelirli ülkeler şimdi bu virüse dikkat ederken, Monkeypox Batı ve Orta Afrika'daki insanları on yıllardır etkiliyor. Ve şimdi diğer düşük ve orta gelirli ülkelerde rapor edilen yeni vakalarla birlikte, bu hayat kurtaran araçların en çok ihtiyaç duyulan yerlere adil bir şekilde dağıtılması sağlanmalıdır.

Eklenme Tarihi: 27.06.2022 16:51:40