ŞUBAT 2019

HALİDE NUSRET ZORLUTUNA
1901-1984
Şair, yazar, öğretmen. Kadın yazarların annesi olarak anılıyor.
NEZİHE MERİÇ
1924 - 2009
Türk edebiyatının önemli kadın öykücülerinden birisidir. 1970’li yıllardaki siyasi savrulmaları öyküleştirmiş, kadın ve çocuk sorunlarına eğilmiş bir yazardır.
MİNA URGAN
1915 - 2000
Akademisyen, yazar, çevirmen. Shakespeare eserlerini Türkçe’ye çevirerek dilimize kazandırmıştır. Yazdığı anı türündeki romanlar Cumhuriyet Dönemi’ni anlatan doküman niteliğindedir.

Markiz Pastanesi - Tıpkı Petrograd, Tahsin Nahid’in evi gibi dönemin edebiyatçılarının ortak uğrak mekânlarından biri.