TEMMUZ 2019

SAFİYE AYLA
1917 - 1998
Klasik Türk Mu¨ziği sanatçısı.
LEYLA GENCER
1928 - 2008
Soprano - Klasik Batı Müziği sanatçısı
AYTEN ALPMAN
1929 - 2012
Caz Müziği sanatçısı.


SÜREYYA OPERASI
Şehrin kültu¨r hayatını çağdaşlaştırmak ve zenginleştirmek için Kadıköy/İstanbul’da müzik ve sahne sanatlarına uygun bir bina yapımına karar verilir. Bina Süreyya İlmen Paşa tarafından 1927 yılında tamamlanır. Opera olarak kullanımı 2007 yılında başlar.