AĞUSTOS 2021

SÜLÜNGİLLER | PHEASANTS, PARTRIDGES, GROUSE | PHASIANIDAE
Kutup bölgeleri ve bazı okyanus adaları hariç tüm Dünya’da yayılış gösterirler. 51 cinse ait 180 türü vardır. Türkiye’de 9 tür görülebilir. Kısa, geniş, yuvarlak kanatları ve küçük kafaları vardır. İnce, kıvrımlı ve güçsüz gagaları kancalıdır. Orman ve orman kenarları, alpin çayırlar, tarım arazileri ve tundralarda yaşarlar. Kur yapma davranışları erkeğin dişiye besin sunması, kanatlarını indirip kaldırması ya da renkli tüylerini kabartarak göstermesi şeklindedir. Ekosistemde tohum yayıcı olarak görev yaparlar.