KASIM 2021

TOYGİLLER | BUSTARDS | OTIDIDAE
Mevsimsel göç hareketleri tam olarak bilinmemekle birlikte, çoğu popülasyonun yerli veya kısmi göçmen olduğu düşünülmektedir. Toy, bugüne kadar ülkemizdeki tüm coğrafi bölgelerde gözlemlenmiş olsa da türün temel yaşam alanları İç ve Doğu Anadolu’daki açık ve bozkırlık alanlardır. Hafif engebeli ve açıklık alanları kur yapma alanı olarak seçen erkekler, ortalama 50 metre aralıklarla dağılıp dişileri etkilemek için kur davranışlarını sergiler. Toylar çok eşlidir ve çiftleşmeye hak kazanan erkekler birden fazla dişiyle çiftleşir ve dişiler de benzer şekilde birden fazla erkeği ziyaret edip onlarla çiftleşebilir. Toylarda yavru bakımını tamamen dişi ebeveynler üstlenir. Yaşayan kuşlar arasında en büyük eşeysel dimorfizmi gösteren kuşlardır. Erkekler dişilerin ortalama 2,5 katı kadar daha ağır ve vücut ölçüsü olarak da yaklaşık 1,18-1,30 katıdır. Avrupa’daki en ağır kuş türüdür.