MART 2021

BAYKUŞGİLLER | OWLS | STRIGIDAE
Antarktika hariç Dünya’nın tüm kıtalarında yaşarlar. Dünyada bilinen 28 cinse ait 234 baykuş türü vardır. Ülkemizde 10 tanesi bulunur. Baykuşların gözleri insanlarınki gibi öndedir ve binoküler yani bir cismi aynı anda iki gözle görmeyi sağlar. Bu sayede nesneleri üç boyutlu görüp hatasız bir uzaklık tespiti yapabilirler. Baykuşlarda gözün şekli küre değil uzatılmış kemikli bir tüp biçiminde olup göz oyuğunda hareket edemez yani gözler araba farı gibi yuvalarında sabittir. Sağa ve sola bakması gerektiğinde başını her iki yöne doğru 135 derece döndürerek, toplamda 270 derecelik bir görüş sağlarlar.