MAYIS 2021

KİRAZKUŞUGİLLER/ÇİNTELER | BUNTINGS | EMBERIZIDAE
Güneydoğu Asya, Avustralya ve Madagaskar dışında tüm Dünya’da dağılım gösterirler. “Kirazkuşu” veya “Çinte” olarak adlandırılırlar. Bir cins içerisinde 44 tür yer alır. Türkiye’de 14 türü görülebilir. Morfolojik olarak aile üyelerinin bir kısmı soluk, tek düze renklere sahipken bir kısmı parlak sarı, turuncu göğse ya da gıdıya sahiptir. Karakteristik olarak kısa, kalın ve konik gagaları vardır ve tohumla beslenirler. Güçlü bacakları zeminde, alçak bitkilerin arasında gezinmelerine imkân verir. Erkekler dişilerden nispeten daha büyüktür. Birçoğu gri ya da kahve renkli olup karınları çizgilidir. Kirazkuşu ailesi üyeleri çoğunlukla tek eşlidir ama çok eşli olanları da vardır. Birçok tür, tarım zararlısı olabilecek böceklerle beslenir.