OCAK 2021

ÖRDEKGİLLER | DUCKS, GEESE, SWANS | ANATIDAE
Antarktika dışında tüm Dünya’da yayılış gösterirler. 53 cinse ait 174 türü vardır. Türkiye’de 36 tür ile temsil edilir. Göl, nehir, dere, sazlık ve diğer sulak alanlarda görülürler. Kur dansları baş ve kanat hareketi, ötüş ve farklı yüzme modellerini içerir. Erkekler daha renkli bir giysiye sahipken dişilerin çoğunlukla kamuflaja yatkın kahverengi giysileri vardır. Pek çok türde dişiler yuvayı korurken, erkekler hem beslenme alanını hem de dişiyi yırtıcılardan korur.