TEMMUZ 2021

YALIÇAPKINIGİLLER | KINGFISHERS | ALCEDINIDAE
Kutuplar ve bazı okyanus adaları hariç hemen her yerde dağılım gösterirler. 19 cins içerisinde 118 tür vardır. Türkiye’de 3 tür ile temsil edilir. Genellikle sucul habitatları tercih ederler. Etçil beslenme gösterirler. Çoğunlukla böcekler, balıklar, küçük sürüngenler besinlerini oluşturur. Başları büyük, boyunları kısa, gagaları uzun, sivri uçlu ve kuvvetlidir. Kanatları çoğunlukla geniş ve uzun, kuyrukları kısa ve küttür. Bacakları kısadır. Büyük çoğunluğu monogam yani tek eşlidir. Yavru bakımı vardır. Yuvalarını kum duvarlara ya da ağaçlardaki oyuklara yapar.