MART 2022

Deniz Köpüğü/Müsilaj
Müsilaj, denizel canlılar tarafından trofik ve mevsimsel koşullara göre değişen miktarlarda üretilen organik maddelerin bir araya gelerek jelatinimsi veya mukus benzeri oluşturduğu kitlesel yapılardır. Bu yapı deniz dibine çöktükten sonra littoral zonu kaplayarak yalancı-bentos olarak adlandırılan yapıyı oluşturur. Özellikle mercan resifleri, deniz çayırı yatakları, makroalgler gibi yapıların üzerini kaplayarak bu canlıların ışık almalarını engelleyerek fotosentezi kısıtlar ve zamanla anoksik bir ortamın oluşumuna yol açarlar.

Akdeniz ve diğer denizlerde 2009 yılından beri süregelen müsilaj, her geçen gün insan ve çevre sağlığını etkilemektedir. Bu sene Marmara, Çanakkale ve Ege bölgelerinde deniz yüzeyinde gördüğümüz müsilajın yüzeyel temizliğinden çok deniz altındaki müsilajın da temizlenmesi, deniz altı yaşamı için gereklidir. Bu zamana yayılan bir süreçtir.