MAYIS 2022

İklim Değişikliği
İklim değişikliği, deniz ve kıyı ekosistemleri için başlıca tehditler arasında yer alıyor. Okyanus ve denizlerdeki ısınma nedeniyle ekosistemlerin yapısının ve işleyişinin nasıl etkilediğini anlamak, sağlıklı yönetim ve koruma stratejileri geliştirmek için önem taşıyor. AKD iklim değişikliğine karşı yapılması gerekenlerin, bütüncül bir bakış açısı gerektirdiğine inanıyor. Bu nedenle izleme, koruma ve iletişim çalışmalarını bir arada ele alıyor. Küresel iklim değişikliği, istilacı otçul türlerin yoğun baskısı, kıyı tahribatı ve yapılaşma gibi insan faaliyetleri kıyı ve derin deniz habitatlarını tehdit ediyor. Bu tehditler aynı zamanda oksijen üreten, kıyı erozyonunu engelleyen, diğer denizel türlere üreme ve beslenme alanlarının oluşmasına ortam sağlayan deniz çayırları, algler, mercanlar ve süngerler gibi türleri de etkiliyor.

Gökova Körfezi’nde deniz suyu sıcaklığındaki artışlar (2015-2018)