OCAK 2022

Deniz Çayırları
Neptün deniz çayırları (Posidonia oceanica) Akdeniz Havzası’nın endemik çiçekli bitki türlerindendir. 45 metre derinliğe kadar kumluk alanlarda yayılış gösteren bu tür uzun bir yaşam süresine sahiptir ancak türün büyüme hızı ve üreme oranı oldukça düşüktür. Deniz çayırları, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN)’nin yayınladığı kırmızı listeye göre “düşük riskli” statüsündedir. Buna rağmen türün popülasyon durumu, yavaş üreme oranı ve deniz kirliliği, çapa atma ve istilacı otçul türlerin yoğun baskısı gibi tehditler karşısında kırılgandır ve azalma eğilimindedir. Deniz çayırları, dalgaların etkisini azaltarak kıyı erozyonunu engelleyip ormanlardan beş kat daha fazla oksijen üreterek iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaktadır. Bunlarla birlikte diğer denizel türlere beslenme ve üreme alanları oluşturuyor. Neptün deniz çayırı, Posidonia oceanica, dünyada yaklaşık metrekarede 7-8 kilogram karbon depolama kapasitesiyle dünyada açık ara en fazla karbon depolayabilen bitkidir. Üstelik depoladığı karbonu içerisinde yaşadığı kum zemin altına aktarmaktadır. Okyanuslarda yaşayan bitkilerin depoladığı karbondioksit için kullanılan terim “Mavi Karbon” olarak adlandırılmakta ve her geçen gün önemi daha da artmaktadır. Ekilmek suretiyle büyümesi çok zor olan Neptün deniz çayırlarının doğal ortamlarında korunması çok büyük önem taşımaktadır. Kıyısal kaynaklı kirliliğin yarattığı bulanık sular ve teknelerin demir ve zincirleri tür üzerindeki en büyük tehdit olmaya devam etmektedir.

1. Neptün Deniz Çayırı

(Posidonia occeanica)

Derinlik: 1-50 m

Yaşam alanı: Kumluk, temiz kıyısal alanlar

2. Deniz Otu

(Halophila stipulacea)

Derinlik: 1-50 m

Anayurdu: Kızıldeniz

Yaşam alanı: Kumluk, temiz kıyısal alanlar