TEMMUZ 2022

Balıklar
Tam tamına su ortamında yaşayan bir hayvan grubunu düşündüğümüzde, aklımıza tabii ki balıklar gelir. Nefes almak için solungaçlarını ve yüzmek için kuyruklarını kullanırlar. Kuyruk yüzgeci itme hareketini, sırt ve anal yüzgeçleri dengelerini ve iki göğüs yüzgeci de dümen görevi görür. Karın yüzgeci ise hem yüzmek hem de dengeyi korumak için kullanılır. Balıklar iki önemli gruba ayrılırlar. Keski solungaçlılar (köpekbalığı ve vatozlar), kalın ve etli kuyruklarıyla kıkırdak iskelet yapısına sahipken, kemikli balıklar (geriye kalan bütün balıklar) kalsiyum karbonat bir iskelete ve hava kesesi adını verdiğimiz içi gaz dolu bir ağırlık kontrol sistemine sahiptir. Akdeniz’de bilinen 712 tür balık bulunmaktadır. Bunlardan 400 kadarı ülkemiz sularında görülebilmektedir. Son yirmi yıl içerisinde aşırı avcılık, istilacı türler ve deniz suyu sıcaklıklarının artışı, ülkemizdeki balık tür ve stokları üzerinde büyük baskı oluşturmuştur.

Papağan Balığı

(Sparisoma cretence)

Derinlik:2-25m

Yaşam alanı: Erkekler ve dişiler ayrı renklere sahiptir, dişiler erkeklerden daha renklidir. Papağan balığı ailesinin Akdeniz’deki tek temsilcisidir.

Orfoz

(Epinephelus marginatus)

Derinlik: 1-100m

Yaşam alanı: Akdeniz’in simgesi olan balık türüdur. Çok ceşitli renklerde bulunsalar da

genellikle kahverengi üzerine sari noktaları vardır.

İskorpit balığı

(Scorpaena notata)

Derinlik: 10-100m

Yaşam alanı: Çatlaklar, kovuklar ve koralin dip yapısında tek başına veya gruplar halinde yaşayan küçük bir balıktır.