Dr. Özlem Erdir Aker
Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Mesul Müdürü
Kavaklıdere Doktor Masası Danışman Doktor

Eğitim Bilgileri:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi