KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Hasta ihtiyaçları ve memnuniyeti odaklı hizmeti, "TS EN ISO 15189 standardı" şartlarına uygun olarak üretmek,
 • Kalite hedeflerine uygunluğu gözden geçirerek, sürekli iyileştirme sağlamak,
 • Tanısal, takip ve risk belirleyici laboratuvar hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş hedefler ve tolere edilebilir hata hudutları içerisinde üretilmesini sağlamak,
 • Test sonuçlarının doğruluğunu, güvenirliliğini ve tekrarlanabilirliğini sağlamak için;
  • Referans metotları veya bu metotlara paralel sonuç veren metotları uygulamak,
  • Uluslararası standartlara göre izlenebilirliği olan kalibratör ve kontrol materyalleri kullanmak,
  • Analitik stabiliteyi izlemek/sürekliliği sağlamak için stabil internal kontroller kullanmak,
  • Varsa yanlılığı düzeltmek ve harmonizasyonun sağladığını göstermek için uluslararası dış kalite kontrol programlarına katılmak ve bu verileri hizmet verilen taraflar ile paylaşmak,
 • Uygunsuzlukları kayıt altına almak, takip etmek ve iyileştirme fırsatı sağlamak,
 • Üretilen test sonucuna hasta bilgisi ve ihtiyacı çerçevesinde katma değer yaratmak,
 • Personele, Kalite Politikası ile kalite dokümantasyonunu ve prosedürleri öğrenmeleri ve uygulamalarını benimsetmek,
 • İş üretim anlayışımız kapsamında, hizmet üreten personel ve yorum katan uzmanlarımızla etkin kurumdaşlık ilişkisini kurmak ve sürdürmek,
 • Laboratuvar uzmanları tarafından, gerektiğinde klinisyene bilgilendirme yapmak, öneri ve görüş almak,
 • Ferdi ve toplumu, sağlıklılığın sürdürülebilirliği yönünde bilgilendirmek.