CE BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

 • Çok uzun zincirli yağ asitleri, pristanik asit, fitanik asit: 2009 yılındaTübitak Ar-Ge indirimi projesi olarak gerçekleştirildi ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Seri No.'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği kapsamında onaylandı.
 • HBsAg (immünokromatografi): CE belgelendirmesi yapıldı. (Directive 98/79/EC European Parliament and Council'e göre çalışması yapıldı ve Çek Cumhuriyeti Akreditasyon Kurumu'na raporlandı.) (Bu testin lot kontrolleri sürekli yapılmaya devam ediliyor.)
 • Anti-HBs (immünokromatografi): CE belgelendirmesi yapıldı. (Directive 98/79/EC European Parliament and Council'e göre çalışması yapıldı ve Çek Cumhuriyeti Akreditasyon Kurumu'na raporlandı.) (Bu testin lot kontrolleri sürekli yapılmaya devam ediliyor.)
 • Anti-HCV (immünokromatografi): CE belgelendirmesi yapıldı (Directive 98/79/EC European Parliament and Council'e göre çalışması yapıldı ve Çek Cumhuriyeti Akreditasyon Kurumu'na raporlandı.) (Bu testin lot kontroller isürekli yapılmaya devam ediliyor.)
 • Anti-HIV (immünokromatografi): CE belgelendirmesi yapıldı (Directive 98/79/EC European Parliament and Council'e göre çalışması yapıldı ve Çek Cumhuriyeti Akreditasyon Kurumu'na raporlandı.) (Bu testin lot kontrolleri sürekli yapılmaya devam ediliyor.)
 • Fenilalanin (LC-MS/MS): LC-MS/MS kiti CE belgelendirme çalışması yapıldı.
 • Vitamin D (LC-MS/MS): LC-MS/MS kalibratör ve kontrolleri için CE belgelendirme çalışması yapıldı.
 • Amino asit (LC-MS/MS): LC-MS/MS kalibratör ve kontrolleri için CE belgelendirme çalışması yapıldı.
 • Vitamin D (immunoassay): Roche Cobas Vitamin D Total kitinin global olarak piyasa öncesi deneme çalışmaları (Early adopter program) yapıldı. IFCC 2011WorlLab Berlin'de sunuldu. 2012'de Grainau'da seçilmiş merkez çalışması olarak sunuldu. Çok merkezli global bir çalışma içinde yayını planlanıyor.
 • Neonatal TSH (ELISA): Proje aşamasında
 • VDRL (immünokromatografi): Proje aşamasında
 • AMH (Antimüllerian hormon) (Immunoassay): Proje aşamasında