GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİMİZ

Düzen Sağlık Grubu'nun Ankara'da görüntülemeyle ilgili testleri iki şubemizde gerçekleşmektedir.
Kavaklıdere Şubesi (Adres: Atatürk Bulvarı No 237/39 Çankaya/Ankara)
Düzen Çayyolu Polikliniği (Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 2400 Cad No: 2, Çankaya/Ankara)

Bu merkezlerimizdeki görüntüleme testlerinin türleri, kapsamları, randevu koşulları ve çalışma saatleri için web sitemizin ilgili alanlarından bilgi alabilirsiniz. Radyoloji, nükleer tıp, kardiyoloji ve EMG bölümlerini içeren merkezimizde tüm sonuçlar arşivlenmektedir.

In-vivo Hizmetlerimiz

 • Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi

 • Dijital Mamografi ve Tomosentez

 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)

 • Kemik Mineral Dansitometri

 • X-ray ve Teleradyografi

 • Kardiyak Ultrason ve Doppler

 • Solunum Fonksiyon Testleri

 • Nükleer Tıp

 • EMG

 • Check-Up

Ultrasonografi bölümünde klasik ultrasonografik incelemelerin yanı sıra transkraniel USG, kalça USG ve gebelik 4 boyutlu USG tetkikleri de yapılmaktadır.

Dijital Meme Tomosentez

Meme Tomomosentez sistemleri, memenin 3 yönde elde edilen görüntüsü doku yapısının “uzaysal” değerlendirmesine imkan verirken varsa mevcut lezyonların dansite (yoğunluk) farkını ve hudutlarını daha net ve görecelendirme imkanı verecek şekilde belirlediğinden malign veya benign olasılıklarını artırmakta, dolayısıyla şüpheli rapor sayısını azaltmakta, değişikliklerin daha kısa zamanda daha net olarak belirlenmesine imkan vermektedir.

Dijital meme tomosentez incelemesinin avantajları;

 • Meme dokusunun 3 boyutlu olarak kesitsel taranmasını sağlar.

 • Yoğun meme dokusunun üst üste gelerek kanserli dokuyu gizlemesini engeller.

 • Üst üste gelen meme dokusunun oluşturabildiği yalancı pozitif görüntüleri eleyerek özel pozisyonlarda alınan tekrar filmlerinin sayısını azaltır. Böylece gereksiz radyasyon alımını engellemiş olur.

 • Doğru tanı koyma oranını yükselterek biyopsi ve ameliyat oranını azaltır.

 • Mamografi çekilmesi sırasında gerekli olan kompresyon miktarını azaltarak hastanın tetkik sırasında daha az acı duymasını sağlar.

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi (BT), iç organların, kemiklerin, yumuşak doku ve damarlarının ayrıntılı görüntülerini oluşturmak için kullanılan bir tanısal görüntüleme testidir.

Broşürü incelemek için lütfen tıklayınız!...

Ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi ve işaretleme

Tiroid ve meme dokusu içinde palpe edilmeyen nodül ve malignite şüphesi taşıyan kitle lezyonlarından ultrasonografi rehberliğinde ince iğne ile sitolojik örnek alınmaktadır. Özellikle memede ince iğne örneklerinin yetersiz kalacağı durumlarda yine ultrasonografi veya dijital mamografi rehberliğinde ucu kıvrık ince bir tel lezyona yerleştirilip bu şekilde hasta cerrahi uzmanına gönderilir ve cerrah bu lezyonu çevre dokuyla birlikte olduğu gibi çıkarır.

Nükleer Tıp

Her türlü sintigrafik inceleme Nükleer Tıp bölümünde yapılırken, eritrosit kütle incelemeleri de yine aynı bölüm tarafından yapılan çalışmalar arasındadır.

Nükleer Tıp incelemeleri hastaya sıkıntı vermeyen kolay incelemelerdir. Bu incelemeler organların yapı ve fonksiyonları hakkında detaylı bilgi verir ve hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibinde kullanılır. Sintigrafik incelemelerde incelenecek organa göre değişik radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile veya bazı çalışmalarda ağız yolu ile verilir. Sintigrafik incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu radyolojik incelemelerden (akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi gibi) farklı değildir. Çocuklarda yeni doğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Nadir durumlar dışında hamilelerde inceleme yapılmaz. Görüntüleme genellikle belirli bir bekleme süresi sonrası yapılır. Bekleme süresi testin özelliğine göre 15 dakika ile 4 saat arasında değişir. Bazı özel incelemelerde bekleme süresi 3-7 gündür. Görüntüleme gama kamera olarak bilinen özel sistemde yapılır. Bu görüntüleme sistemi radyasyon üretmez, hastaya daha önce verilmiş olan radyoaktif maddeden gelen gama ışınlarını kaydeder. Elde edilen fonksiyonel görüntüler Nükleer Tıp alanında uzmanlaşmış hekim tarafından değerlendirilir. Birçok organın (beyin, tiroid, paratiroid, kemik, meme, kalp, akciğer, karaciğer, safra yolları, böbrek gibi) sintigrafik incelemesi yapılmaktadır.

Kardiyoloji

Kardiyoloji bölümünde ise EKG, treadmill egzersiz testi ve EKO testleri yapılabilmektedir. Ayrıca bölümde holter monitör EKG ve ambulatuvar kan basıncı monitörü de bulunmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testleri

Solunum fonksiyon testleri, akciğerlerin hava hacim ve hızlarını ölçen bir testtir. Göğüs duvarı hareketlerini veya akciğer ekspansiyonunu kısıtlayan hastalıklarda akciğer hacimlerinde azalma, hava yollarında daralma yapan hastalıklarda hava akım hızlarında azalma meydana gelir. Solunum fonksiyon testleri ile şahısta subjektif yakınma belirginleşmeden önce bile patolojik değişiklikler saptanabilmektedir.

EMG

EMG, elektromiyografinin kısaltması olup, sinir ve kasların elektriksel potansiyellerinin incelenmesine dayanan nörolojik bir inceleme yöntemidir. Elektronöromiyografi (ENMG) olarak da adlandırılır. EMG tetkiki, sinir iletim çalışmaları ve kasların iğne ile incelemelerinden oluşmaktadır. Sinir iletim çalışmaları, düşük voltajlı elektrikle sinirlerin uyarılması ile yapılan bir tetkiktir. İğne EMG incelemesinde ise kasa batırılan bir iğne yardımı ile kaslar değerlendirilmektedir. Başka bir deyişle bu inceleme; elektrik uyaranı ile sinirler uyarılarak ve iğne ile kaslar incelenerek yapılır. Laboratuvarımızda yapılan Repetitif (ardışık) sinir stimülasyonu ve tek lif EMG (SFEMG) tetkikleri de, farklı tetkikler olmakla birlikte, aynı cihaz ile yapıldıkları için genellikle EMG başlığı altında yer alır.