PORTÖR MUAYENESİ

Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

  • Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
  • Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
  • Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
  • Akciğer Grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir). Laboratuvarımızda portör muayenesi için laboratuvar tetkikleri bu esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.