Ultrasonografi Eşliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve İşaretleme

Tiroid ve meme dokusu içinde palpe edilmeyen nodül ve malignite şüphesi taşıyan kitle lezyonlarından ultrasonografi rehberliğinde ince iğne ile sitolojik örnek alınmaktadır. Özellikle memede ince iğne örneklerinin yetersiz kalacağı durumlarda yine ultrasonografi veya dijital mamografi rehberliğinde ucu kıvrık ince bir tel lezyona yerleştirilip bu şekilde hasta cerrahi uzmanına gönderilir ve cerrah bu lezyonu çevre dokuyla birlikte olduğu gibi çıkarır.