KARDİYOLOJİ CHECK-UP       

   
ÜRİK ASİT  
GLUKOZ( AÇLIK KAN ŞEKERİ)  
GLUKOZ (YEMEK SONRASI 120)  
TOTAL KOLESTEROL  
TRİGLİSERİT  
HDL KOLESTEROL  
LDL KOLESTEROL  
AST  
ALT  
GAMA-GT  
SODYUM  
POTASYUM  
S-TSH  
TAM KAN SAYIMI  
HEMOGLOBİN  
HEMATOKRİT  
ERİTROSİT  
EOZINOFIL  
PARÇALI  
BAZOFİL  
MONOSIT  
LENFOSIT  
MPV  
PCT  
RDW-CV  
EOZINOFIL MUTLAK DEĞERİ  
BAZOFİL MUTLAK DEĞERİ  
LENFOSİT MUTLAK DEĞERİ  
MONOSİT MUTLAK DEĞERİ  
PARÇALI MUTLAK DEĞERİ  
TROPONIN-T  
hs CRP  
NT-proBNP  
TREDMIL EFOR TESTI  
EKOKARDIOGRAFİ  
PA AKCİĞER GRAFİSİ  
KLİNİK MUAYENE+YORUM