5' NUKLEOTIDAZ

Testin Adı: 5' NUKLEOTIDAZ
Sinonim:
Çalışma Zamanı: Cuma
Sonuç Verme Zamanı: Aynı gün 18:00
Numune Türü: Serum, -
Numune Miktarı: 900 Mikrolitre
Numune Kabı:
Numune Özellikleri:
Hastanın Hazırlanması:
Çalışma Yöntemi: Spektrofotometrik
Kullanımı: Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5’-NT düzeyi yükselir.
Numune Stabilite Özellikleri: Oda Isısı(20-25 °C) 1 Gün
Lab. Kodu: 469