Test Listesi

-GLUKOZ 0'

-GLUKOZ 120'

-GLUKOZ 150'

-GLUKOZ 180'

-GLUKOZ 240'

-GLUKOZ 30'

-GLUKOZ 300'

-GLUKOZ 60'

-GLUKOZ 90'

-TSH 0'

-TSH 20'

-TSH 40'

-TSH 60'

1 25-DİHİDROKSİVİTAMİN D Serum

Hiperkalsemi ayırıcı tanısı, özellikle renal hastalığı olan kişilerde Vitamin D düzeyinin saptanması amacıyla kullanılmaktadır.

11 DEOKSIKORTIKOSTERON

11-DEOKSIKORTIZOL Serum

Konjenital Adrenal Hiperplazi teşhisi Sekonder veya tersiyer adrenal yetmezlik veya Cushing sendromu tanısı için metirapon testi sırasında

17 OH KORTIKOSTEROID

17-OH PREGNENOLON Serum

Kongenital adrenal hiperplazi, 3-beta hidroksi dehidrogenaz ve 17 alfa hidroksilaz eksikliği teşhisinde kullanılmaktadır.

17-OH PROGESTERON

Konjenital adrenal hiperplazi tanısı ve takibi Neonatal dönem ve infantlarda ekstraksiyonsuz direkt ölçüm yöntemlerinde (Ör. RIA) interfere edici maddeler (anneden gelen steroid hormonlar vb.) nedeni ...

17-OH PROGESTERON / LCMSMS, Serum

11 veya 21 hidroksilaz eksikliğinin neden olduğu düşünülen kongenital adrenal hiperplazi hastalarında kortizol,androstenedion ile birlikte tarama amacıyla istenmektedir.

17-OH PROGESTERON 120'

Konjenital adrenal hiperplazi tanısı ve takibi. Neonatal dönem ve infantlarda ekstraksiyonsuz direk ölçüm yöntemlerinde (Ör. RIA) interfere edici maddeler (anneden gelen steroid hormonlar vb.) nedeni ...

17-OH PROGESTERON 240'

Konjenital adrenal hiperplazi tanısı ve takibi. Neonatal dönem ve infantlarda ekstraksiyonsuz direk ölçüm yöntemlerinde (Ör. RIA) interfere edici maddeler (anneden gelen steroid hormonlar vb.) nedeni ...

17-OH PROGESTERON 30'

Konjenital adrenal hiperplazi tanısı ve takibi Neonatal dönem ve infantlarda ekstraksiyonsuz direk ölçüm yöntemlerinde (Ör. RIA) interfere edici maddeler (anneden gelen steroid hormonlar vb.) nedeni i...

17-OH PROGESTERON 360'

Konjenital adrenal hiperplazi tanısı ve takibi. Neonatal dönem ve infantlarda ekstraksiyonsuz direk ölçüm yöntemlerinde (Ör. RIA) interfere edici maddeler (anneden gelen steroid hormonlar vb.) nedeni ...

17-OH PROGESTERON 60'

Konjenital adrenal hiperplazi tanısı ve takibi. Neonatal dönem ve infantlarda ekstraksiyonsuz direk ölçüm yöntemlerinde (Ör. RIA) interfere edici maddeler (anneden gelen steroid hormonlar vb.) nedeni ...

17-OH PROGESTERON 90'

Konjenital adrenal hiperplazi tanısı ve takibi. Neonatal dönem ve infantlarda ekstraksiyonsuz direk ölçüm yöntemlerinde (Ör. RIA) interfere edici maddeler (anneden gelen steroid hormonlar vb.) nedeni ...

18 OH KORTIKOSTERON

21 HIDROKSILAZ ANTIKORU

25-OH VİTAMİN D Total Serum

Vitamin D eksikliğinin teşhisinde, osteomalazi ve rikets'in ayırıcı tanısında ve Vitamin D replasman tedavisinin takibinde kullanılmaktadır.

25-OH VİTAMİN D, Total

Test, eksikliği birçok hastalığa neden olabildiği kabul edilen 25-hidroksi vitamin D düzeylerinin ölçümünü amaçlamaktadır.

25-OH VİTAMİN D, Total, ECLIA

Vitamin D eksikliğinin veya fazlalığının teşhisinde, raşitizm ve osteomalazinin ayırıcı tanısında ve vitamin D replasman tedavisinin takibi amacıyla kullanılmaktadır.

5' NUKLEOTIDAZ

Hepatobilier hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılır. İntra veya ekstrahepatik bilier obstrüksiyonlar, karaciğer maligniteleri, bilier siroz ve gebeliğin son trimesterinde 5’ nükleotidaz (5'-NT)...

5-HIAA BOS

68kD (hsp-70)

7-AAD (Canlı Hücre), Kord Kanı

7-Aminoaktinomisin D (7-AAD) , DNA'nın GC bölgelerine seçici olarak bağlanan bir aktinomisin D flüoresan türevidir. 7-AAD, düşük konsantrasyonlarda akış sitometrisindeki ölü hücreleri boyamak ve dışl...

7-AAD (Canlı Hücre), Kök Hücre

7-Aminoaktinomisin D (7-AAD) , DNA'nın GC bölgelerine seçici olarak bağlanan bir aktinomisin D flüoresan türevidir. 7-AAD, düşük konsantrasyonlarda akış sitometrisindeki ölü hücreleri boyamak ve dışl...

7-AAD (Canlı hücre), Aferez

7-Aminoaktinomisin D (7-AAD) , DNA'nın GC bölgelerine seçici olarak bağlanan bir aktinomisin D flüoresan türevidir. 7-AAD, düşük konsantrasyonlarda akış sitometrisindeki ölü hücreleri boyamak ve dışl...

7-AAD (Canlı hücre), BAL

7-Aminoaktinomisin D (7-AAD) , DNA'nın GC bölgelerine seçici olarak bağlanan bir aktinomisin D flüoresan türevidir. 7-AAD, düşük konsantrasyonlarda akış sitometrisindeki ölü hücreleri boyamak ve dışl...

7-AAD (Canlı hücre), Kemik İliği

7-Aminoaktinomisin D (7-AAD) , DNA'nın GC bölgelerine seçici olarak bağlanan bir aktinomisin D flüoresan türevidir. 7-AAD, düşük konsantrasyonlarda akış sitometrisindeki ölü hücreleri boyamak ve dışl...

7-AAD (Canlı hücre), Tam Kan

7-Aminoaktinomisin D (7-AAD) , DNA'nın GC bölgelerine seçici olarak bağlanan bir aktinomisin D flüoresan türevidir. 7-AAD, düşük konsantrasyonlarda akış sitometrisindeki ölü hücreleri boyamak ve dışl...

7-AAD, Vücut Sıvısı

7-Aminoaktinomisin D (7-AAD) , DNA'nın GC bölgelerine seçici olarak bağlanan bir aktinomisin D flüoresan türevidir. 7-AAD, düşük konsantrasyonlarda akış sitometrisindeki ölü hücreleri boyamak ve dışl...

7-DEHİDROKOLESTEROL Plazma

Smith-Lemli-Opitz Sendromu tarama ve tanısında kullanılır.

7-DEHİDROKOLESTEROL, Amniyon sıvısı

Smith-Lemli-Opitz Sendromu tarama ve tanısında kullanılır.

A-N-ASETİLGALAKTOZAMİNİDAZ, Plazma

Schindler hastalığı tanısı

AA ve ACYLCARNITINE PROFILI (MS/MS)

Test, LC MS/MS (Tandem MS) yöntemi kullanarak, aminoasit ve açil karnitin metabolizma bozukluklarının saptanmasını amaçlar.

ACA IgG (Antikardiolipin Ant.)

Fosfolipid sendrom tanı ve takibi

ACA IgM (Antikardiolipin Ant.)

Fosfolipid sendrom tanı ve takibi

ACARUS SIRO (d70), SPESIFIK IgE

ACE (Angiotensin Converting Enzim)

ACE, birincil olarak sarkoidoz tanısı için kullanılmaktadır.

ACE(Angiotensin Converting Enz) BOS

ACER NEGUNDO (t1)

Alerjik hastalık ve/veya anaflaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için

ACETYLCHOLINESTERASE (GLOBULAR)

ACID LABILE SUBUNIT

ACTH (Aksam)

Kortizol yükseklik ve düşüklüklerinin araştırılması için kullanılır.

ACTH (Sabah)

Kortizol yükseklik ve düşüklük sebeplerinin araştırılması için kullanılır.

ACYLKARNITIN PROFILI (Tandem MS)

Test, metabolik hastalıklar kapsamında açil karnitin türevlerinin metabolizma bozukluklarının taranmasını amaçlamaktadır.

ADA EKSIKLIGI

ADALIMUMAB

Adalimumab düzeyi tespiti

ADAMTS-13 AKTİVİTE

Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) tanısı. Hemolitik üremik sendrom (HÜS) ayırıcı tanısı

ADAMTS-13 ANTİJEN

Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) tanısı. Hemolitik üremik sendrom (HÜS) ayırıcı tanısı.

ADAMTS-13 İNHİBİTÖR

Kazanılmış ve konjenital Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP) ayırıcı tanısı

ADENOSİNE DEAMİNASE (TAM KAN)

ADENOVİRUS DNA PCR

Adenovirüs enfeksiyon tanısı

ADENOZIN DEAMINAZ (ADA) BOS

ADENOZIN DEAMINAZ (ADA) Serum

ADENOZIN DEAMINAZ (ADA) V. Sıvısı

ADENOZİN

ADH (Vazopressin) (Idrar)

Diabetes insipitus tanısı Psikojenik su intoksikasyonu tanısı Uygunsuz ADH salınımı sendromu tanısına yardımcı olarak

ADH (Vazopressin) (Plazma)

Diabetes insipitus tanısı Psikojenik su intoksikasyonu tanısı Uygunsuz ADH salınımı sendromu tanısına yardımcı olarak

ADVERSE EVENT HYPERSENSITIVE

AFP (Amniyon Mayii)

İkinci trimester dönemi NTD şüphesi olan hastalarda amnion mayinde AFP düzeylerini saptamak amacı ile kullanılır.

AFP (NTD)

İkinci trimester dönemi prenatal tarama testi içerisinde Nöral Tüp Defekti için biyokimyasal marker olarak risk hesaplamasında kullanılmaktadır.

AFP (Tm Markeri)

Primer hepatoselülerkarsinom ve germ hücreli tümörlü hastalarda en kullanışlı belirteçtir.

AFP (Tm Markeri) (CMIA)

Primer hepatoselülerkarsinom ve germ hücreli tümörlü hastalarda en kullanışlı belirteçtir.

AFP L3

AGAC POLEN KARISIM (tx1)

Alerjik hastalık ve/veya anaflaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için

AGAC POLEN KARISIM (tx4)

AGAC POLEN KARISIM (tx5)

AGAC POLEN KARISIM (tx6) SPESIFIK IgE

AGAC POLEN KARISIM (tx7)

Alerjik hastalık ve/veya anaflaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için

AGAC POLEN KARISIM(tx3)SPESIFIK IgE

AGAC POLEN KARISIMI (tp1) CLIA

Alerjik hastalık ve/veya anaflaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için

AGAC POLEN KARIŞIM (TP7) CLIA

Alerjik hastalık ve/veya anaflaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için

AGAÇ POLEN KARIŞIM (TP2) CLIA

Alerjik hastalık ve/veya anaflaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için

AHTAPOT (f59) SPESIFIK IgE

AKASYA (t19)

Alerjik hastalık ve/veya anaflaksi tablosu olan hastalarda tanı ve immunoterapi için sorumlu alerjen tespiti için

AKTIVE PROTEIN C REZISTANSI

Tek sefer ya da tekrarlayan VTE (Venöz Tromboembolizm) geçiren hastaların ve aile öyküsünde VTE bulunan kişilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

AKTİF ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Ortam havasının mikrobiyolojik (bakteriyel ve fungal) yükünün belirlenmesi amacıyla kullanılır.

ALABALIK, Spesifik IgE

ALBUMIN (BOS)

Santral Sinir Sistemi hastalıklarının değerlendirilmesinde tanıya yardımcı olarak

ALBUMIN (Mayi)

ALBUMIN (Serum)

Albümin düzeyleri beslenme durumunu değerlendirmek ve karaciğer, böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için tarama testi olarak kullanılmaktadır.

ALDOLAZ

Kas veya karaciğer hasarlarını göstermek amacıyla lullanılmakta

ALDOSTERON (Adrenal Ven)

Primer hiperaldosteronizm (adrenal adenom/karsinom, adrenal kortikal hiperplazi), sekonder hiperaldosteronizm (renovasküler hastalık, tuz eksikliği, potasyum yüklenmesi, asitli kardiyak yetmezlik, ham...

ALDOSTERON (Ayakta)

Primer hiperaldosteronizm (adrenal adenom/karsinom, adrenal kortikal hiperplazi), sekonder hiperaldosteronizm (renovasküler hastalık, tuz eksikliği, potasyum yüklenmesi, asitli kardiyak yetmezlik, ham...

ALDOSTERON (Idrar)

Primer hiperaldosteronizm (adrenal adenom/karsinom, adrenal kortikal hiperplazi), sekonder hiperaldosteronizm (renovasküler hastalık, tuz eksikliği, potasyum yüklenmesi, asitli kardiyak yetmezlik, ham...

ALDOSTERON (Yatarak)

Hipertansiyon etyolojisinin araştırmasında kullanılır. Primer hiperaldosteronizm (adrenal adenom/karsinom, adrenal kortikal hiperplazi), sekonder hiperaldosteronizm (renovasküler hastalık, tuz eksikli...

ALFA AMİLAZ (k87)

ALFA SUBUNIT PGH

ALFA-1 ANTITRIPSIN

Alfa-1 Antitripsin Eksikliğinin Belirlenmesi
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
1 ile 100 arası (Toplam 2864 Sonuç Bulundu)